Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Cum caut cărțile în Bibliotecă?

 I. Pentru cititorul ocazional găsirea cărților dorite este foarte simplă în biblioteca noastră. Nu necesită neapărat cunoașterea Clasificării Numerice Religioase - CNR, ci doar se caută titlul, autorul sau tema ce interesează și cărțile sunt afișate imediat, atât din Biblioteca fizică (peste 7500 de titluri), cât și din Biblioteca electronică (aflată acum la început, dar numărul cărților va crește în curând), precum și din Librăria online (de unde pot fi cumpărate peste 4000 de titluri).  

 II. Pentru cititorul mai meticulos prezentăm mai jos un mod de căutare puțin mai avansat și Clasificarea Numerică Religioasă - CNR.

Prescurtări folosite:
BF – Biblioteca Fizică (cu sală de lectură);
BEBiblioteca Electronică în curs de realizare (cărțile se pot citi și descărca pe calculatorul de acasă);
LOLibrăria Online (cărțile se pot comanda online; permanent sunt promoții!).
BO – Biblia Ortodoxă.

 Prima dată stabilim o temă de studiu, dar de preferat nu o temă generală deoarece se vor găsi prea multe cărți, greu de parcurs, ci o temă mai de nișă, mai particulară, care să corespundă unei întrebări la care vrem să aflăm răspuns. Sau, dacă nu găsim nimic pe tema particulară, se poate alege și o temă generală, iar din rezultatele (cărțile) găsite se aleg cele ce corespund temei particulare.

Corespunzător temei pe care vrem să o studiem, stabilim cel puțin un cuvânt cheie (sau o expresie din maxim 2-3 cuvinte) în legătură cu tema, precum și sinonime ale acestui cuvânt și le introducem (pe rând) în câmpul de căutare. Apoi dăm click pe butonul Catalog CNR din bară. Aici ni se deschid 3 posibilități:

  1. În câmpul de căutare se scrie cuvântul cheie (cu diacritice) și se dă click pe „Cauta” (implicit va căuta în Toate: în Autori, Titluri, Edituri ). Se vor afișa cărțile din BF, BE și LO, dar în final și citatele din Biblie BO care conțin cuvântul căutat. Lista cărților afișate se poate descărca prin click pe butonul Descarcă, sub forma unui fișier xls.
  2. În câmpul de căutare se scrie cuvântul cheie și se alege să se caute in Catalog CNR (nu în Toate). Căutarea va afișa toți termenii CNR care conțin cuvântul căutat și cărțile din BF și BE corespunzătoare fiecărui termen. Lista cărților afișate se poate descărca prin click pe butonul Descarcă, sub forma unui fișier xls. Căutarea în Catalogul CNR este mai exactă deoarece rezultatele obținute se bazează pe clasificarea făcută de o persoană care a răsfoit cărțile. 
    Rezultatele cumulate de la punctele 1 și 2 ne dau o listă bibliografică mai completă asupra temei studiate (chiar dacă unele cărți se găsesc în ambele căutări).
  3. Cu Ctrl+F căutăm un cuvânt cheie în Catalogul CNR. Acest mod de căutare oferă posibilitatea de a vedea poziția/contextul în cadrul CNR a cărților găsite. De asemenea, aici se poate vedea ordinea cronologică a autorilor mai importanți din istoria creștinismului, fiecare cu scrierile lui existente în bibliotecă (termenii 592000 – 597000 din CNR). Prin click pe unul din ei se vor afișa cărțile lui din BF, BE și LO. Lista cărților afișate se poate descărca prin click pe butonul Descarcă, sub forma unui fișier xls.
 Important! Este în curs de formare (dar deja funcțional) și un dicționar de sinonime (îndeosebi religioase). Astfel, de exemplu, prin căutarea unui cuvânt din lista de sinonime - „euharistie”, „împărtășanie”, „cuminecare”, „împărtășire” - va găsi și cărțile care au în titlu unul din celelalte cuvinte din listă.  
 
III. Clasificarea Numerică Religioasă - CNR
 
(a cărților și a oricăror documente)

  Clasificarea Zecimală Universală (CZU) a cunoștințelor omenirii (și implicit a cărților și a altor documente) pare bine pusă la punct. Totuși, în clasa 2 (Religie. Teologie), conținutul creștinismului nu corespunde învățăturii de credință ortodoxă și, implicit, nici modului în care noi, ortodocșii, avem organizate cunoștințele și respectiv cărțile. De fapt, Ortodoxia nici nu e prezentată în CZU, iar Biserica Ortodoxă este amintită doar în treacăt, alături de alte biserici și secte. Practic, clasa 2 prezintă creștinismul ca fiind reprezentat de Biserica Catolică. Acest lucru face imposibilă organizarea cărților ortodoxe într-o bibliotecă folosind CZU, clasificare în care nu apar nici măcar cuvintele de bază din limbajul ortodox. S-a încercat crearea unui tezaur de cuvinte/termeni bazat pe CZU care să acopere această lipsă, dar adevărul este că fără o modificare sau completare temeinică a CZU folosirea ei în bibliotecile ortodoxe mai mult încurcă decât ajută. Lucrarea de față este o încercare de creare a unei Clasificări Numerice Religioase (CNR) pentru nevoile bibliotecilor ortodoxe.

     CZU a apărut pe la începutul secolului XX, iar în România prima ediție a apărut în 1938. De la apariție și până azi ea a fost modificată și completată continuu, uneori chiar lună de lună. CNR folosește alt sistem de organizare decât CZU și nu are reguli complete așa cum are CZU, dar dacă, în timp, o putem pune la punct (nu atât ca simbolizare, cât ca structură) atunci cu siguranță termenii acestei clasificări vor putea fi preluați și adaptați în CZU sau cel puțin o bună parte din ei, astfel încât Ortodoxia să aibă locul ei în CZU.

 Clasificarea CNR de pe acest site poate și trebuie să fie completată cu termeni noi și conciși, care să detalieze domeniile și de aceea apelăm la îngăduința cititorilor și la sprijinul lor, în sensul că ne-am bucura să primim propuneri și sugestii pe adresa edituraagaton@hotmail.com

În ultimii 20 de ani în România s-au închis peste 7000 de biblioteci și au mai rămas sub 9000. Nu din cauza internetului, ci a scăderii natalității, a plecării din țară și a abandonului școlar, sau, mai pe scurt, din cauza politicii. Cu toate acestea încă se mai citește în România, iar cartea religioasă ocupă un loc important în preferințele românilor, mulți având acasă biblioteci impresionante. Când numărul cărților dintr-o bibliotecă depășește un anumit prag (2-3000 titluri) necesitatea organizării lor devine evidentă. De aceea intenționăm ca în acest an să publicăm o carte (și un program) cu CNR care să vă ajute să vă organizați biblioteca și să găsiți imediat în biblioteca proprie toate cărțile despre o temă care vă interesează. 

 

 Definiții / Legendă:

CNR = Clasificare Numerică Religioasă bazată pe ordinea numerică a indicilor CNR

Indice CNR = șir de 6 cifre și eventual alte simboluri/semne. În continuare vom nota indicele CNR cu CNR, fără a mai scrie cuvântul indice în față.

 CNRx (CNR) = ”vezi” = conținut similar cu CNRx e tratat de alt (CNR) si de aceea cărțile nu se indexează cu CNRx. 

 CNR (CNR) = ”vezi și” = conținut înrudit cu CNR găsim și în (CNR) – trimitere.

 Termen CNR = Indice CNR + Denumire (vezi exemple mai jos). 

 

În CNR cunoștințele religioase sunt împărțite în 9 clase principale simbolizate prin sutele de mii, în felul următor (fiind încă în continuă actualizare, e posibil ca unele din cele de mai jos să arate deja altfel, dar important este să înțelegeți cum e structurată CNR):

Indice CNR       DENUMIRE

100000           Teologie biblică și dogmatică
200000            Teologie liturgică și pastorală
300000            Teologie ascetică și mistică
400000            Teologie socială și morală
500000            Scrieri creștine
600000            Istoria religiilor, miturilor și popoarelor. Antropologie
700000            Cultură. Știință. Artă și Literatură
800000            clasă liberă (unde în viitor s-ar putea muta clasa Știință)
900000            clasă liberă (unde în viitor s-ar putea muta clasa Artă și Literatură)
 

Fiecare din aceste 9 clase simbolizate prin cifra sutelor de mii se împarte în 9 subclase (clase de ordinul al 2-lea) simbolizate prin adăugarea unei cifre a zecilor de mii. Exemplu pentru clasa 100000:

100000  Teologie biblică și dogmatică
110000  Biblia sau Sfânta Scriptură și Revelația (Cuvântul lui Dumnezeu)
120000  Sfânta Tradiție
130000  Creatia lumii si a omului. Mantuirea omului si a lumii
140000  Eshatologia. Sfarsitul omului si sfarsitul lumii. Innoirea lumii
150000  Teologie fundamentala. Apologetica ortodoxa. Istorie comparată a religiilor
160000 – 190000 Clase libere

 

La fel, clasele de ordinul al 3-lea sunt simbolizate prin adăugarea cifrei miilor. Exemplu pentru 110000:

110000  Biblia sau Sfânta Scriptură
111000  Vechiul Testament
112000  Noul Testament
113000  Apocrife (necanonice)
114000  Clasă liberă
115000  Exegeza biblica (hermeneutica). Metode de interpretare
116000  Arheologie biblica
117000  Dictionare si Enciclopedii biblice (cuvinte, simboluri, persoane)
118000  Concordante biblice

    Urmează clasele de ordinul al 4-lea (sutele), al 5-lea (zecile) și al 6-lea /ultimul (unitățile), în cadrul fiecărui ordin având maxim 9 subdiviziuni. Dacă avem mai mult de 9 subdiviziuni se folosește divizarea zecimală. Exemplu:

141000                 Vămile văzduhului
141200.01              Vama 1: Vorbirea de rau, clevetirea, judecata aproapelui (osândirea lui)
141200.02              Vama 2: Minciuna, ascunderea pacatelor de duhovnic
141200.03              Vama 3: Calomnia, injuratura, batjocura
141200.04              Vama 4: Lacomia pantecelui, betia, nepazirea posturilor
141200.05              Vama 5: Lenea (la munca, la rugaciune, in gospodarie)
141200.06              Vama 6: Furtul (in ascuns sau pe fata)
141200.07              Vama 7: Zgarcenia, iubirea de arginti, de bani. Bogatia /Mamona
141200.08              Vama 8: Camataria (imprumut cu dobanda; primit in gaj, amanetat)
141200.09              Vama 9: Inselatoria, nedreptatea
141200.10              Vama 10: Zavistia, gelozia
141200.11              Vama 11: Mandria, ingamfare, fudulie, trufie
………………
141200.22              Vama 22: Sulemenirea
141200.23              Vama 23: Fumatul
141200.24              Vama 24: Simonia

 

Divizarea zecimală se mai folosește și pentru subdiviziunile clasei de ordinul 6.

De asemenea,divizarea zecimală se folosește și atunci când o clasă sau subclasă, în afara diviziunilor de bază, mai dorim să o divizăm și după alte criterii sau vrem să îi punem în evidență unele caracteristici. De exemplu:

111000                   Vechiul Testament (texte canonice si necanonice acceptate)
111000.1                Studiul Vechiului Testament
111000.2                Hristos in Vechiul Testament
     111100              Carti istorice legislative (Pentateuhul; Legea; Tora)
     111200              Carti istorice
     111300              Carti didactico-poetice
     111400              Carti profetice (Profetii)
     111500              Carti necanonice acceptate
 

 

Harta site 2