Cookies de analiza a traficului  Accept | (oricand puteti renunta la acceptul dat) Detalii

(oricand puteti renunta la acceptul dat)

Pagină în lucru, dar funcțională
Biblioteca AGATON
Catalog CNR
(Clasificare Numerică Religioasă)
Prin click pe unul din termenii CNR de mai jos puteți vedea
cărțile fizice și electronice disponibile
 
 
 
100000 (618000) TEOLOGIE BIBLICA SI DOGMATICA. Planul lui Dumnezeu descoperit prin revelatie 100000.1 Manuale pentru seminarii si facultati teologice 110000 BIBLIA sau SFANTA SCRIPTURA si Revelatia (Cuvantul lui Dumnezeu) - traduceri, talcuiri, comentarii 110000.1 Studiu biblic 111000 (512100) Vechiul Testament (texte canonice si necanonice acceptate) - traduceri, talcuiri, comentarii 111000.1 Studiul Vechiului Testament 111000.2 Hristos in Vechiul Testament 111100 Carti istorice legislative (Pentateuhul; Legea; Tora) 111110 Facerea (Geneza) 111120 Iesirea (Exodul) 111130 Leviticul 111140 Numeri [numerele] 111150 Deuteronomul (a doua lege) 111200 Carti istorice 111210 Iosua Navi 111220 Judecatori 111230 Rut 111240 1-2 Regi (1-2 Samuel) 111250 3-4 Regi (3-4 Samuel) 111260 1-2 Paralipomena (1-2 Cronici) 111270 Ezdra 111280 Neemia 111290 Estera 111300 Carti didactico-poetice 111310 Iov 111320 (219113) Psalmii lui David 111330 Proverbele lui Solomon (Pildele) 111340 Ecclesiastul 111350 Cantarea Cantarilor 111400 Carti profetice (Profetii) 111410 Avdia, Iona, Amos, Osea, Ioil, Isaia, Miheia, Naum, Avacum, Sofonie 111420 Ieremia, Iezechiel, Daniil 111430 Agheu, Zaharia, Maleahi 111500 Carti necanonice acceptate 111510 Cartea lui Baruh, Tobit, Iudita 111520 Cartea a III-a a lui Ezdra; Epistola lui Ieremia; Cantarea celor trei tineri 111530 Cartea Intelepciunii lui Solomon 111540 Intelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 111550 1-3 Macabei; Rugaciunea lui Manase 111560 Istoria Susanei; Bel si balaurul 112000 Noul Testament (texte canonice) - traduceri, talcuiri, comentarii 112000.1 Studiul Noului Testament 112100 Evangheliile NT 112110 Evanghelia dupa Matei 112120 Evanghelia dupa Marcu 112130 Evanghelia dupa Luca 112140 Evanghelia dupa Ioan 112200 Faptele Sfintilor Apostoli NT 112300 Epistolele NT 112310 Romani (sf.apostol Pavel) 112320 1-2 Corinteni (sf.apostol Pavel) 112330 Galateni (sf.apostol Pavel) 112340 Efeseni, Filipeni (sf.apostol Pavel) 112350 Coloseni (sf.apostol Pavel) 112360 1-2 Tesaloniceni (sf.apostol Pavel) 112370 1-2 Timotei, Tit, Filimon (sf.apostol Pavel) 112380 Evrei (sf.apostol Pavel) 112390 Iacob, 1-2 Petru, 1-3 Ioan, Iuda 112400 Apocalipsa lui Ioan NT 113000 Apocrife (necanonice) - Qumran (esenieni-Marea Moarta M.M.), Nag Hammadi N.H. (gnostici-Egipt) etc. 113100 Apocrife la V.T 113110 Cartea (Apocalipsa) lui Enoh 113120 Cartea Jubileelor (Mica Geneza) - repovestire a Genezei 113130 Cartea a IV-a a lui Ezdra 113140 Apocalipsele lui Baruh 113150 Inaltarea lui Moise la cer 113160 Testamentul lui Iov; Testamentul Lui Avraam 113170 Iosif si Aseneth 113190 Manuscrisele de la Marea Moarta 113200 Apocrife intertestamentare 113210 Apocalipsa lui Ilie; Apocalipsa lui Avraam; Apocalipsa lui Daniel 113220 Testamentele celor 12 patriarhi 113230 Psalmii lui Solomon 113240 Testamentul lui Solomon 113270 Cartea lui Ioan Botezatorul 113280 Cartea lui Adam si a Evei (Lupta lui Adam si a Evei cu Satana) 113290 Kebra Nagast (Gloria regilor) - Biblia etiopiana 113300 Apocrife la N.T. (Evanghelii-Fapte-Apocalipse) 113310 Evanghelii apocrife 113311 Evanghelii iudeo-crestine (Ev.nazareenilor/Ev.celor 12 apostoli/Ev.Vietii Desavarsite; Ev.evreilor; Ev.ebionitilor; Ev.lui Bartolomeu; Cartea invierii lui Iisus Hristos dupa Bartolomeu; Inaltarea la cer a Fecioarei) 113312 (618120; 632700) Evanghelii gnostice (Ev.Adevarului; Ev.lui Filip; Ev.lui Iuda; Ev.dupa Maria (Magdalena); Ev.lui Toma; Cartea secreta a lui Ioan; Ev. Egiptenilor - Ipostaza arhontilor; Sofia lui Iisus Hristos) 113313 Evanghelii populare 113313.1 Protoevanghelia lui Iacob; Ev. lui Pseudo-Toma; Ev. araba a copilariei Mantuitorului; Ev. lui Pseudo-Matei; Ev. lui Petru; Ev. lui Nicodim; Ev. Nasterii Fecioarei; 113313.2 Viata lui Iosif tamplarul; Povestea lui Iosif; Cuvantul Sf. Ioan Teologul despre Adormirea preasfintei Nascatoare de Dumnezeu 113313.3 Epistola lui Pontiu Pilat etc. 113313.4 Evanghelii populare mai noi: Talismanul, Epistolia, Visul Maicii Domnului 113320 Fapte apocrife 113321 Faptele lui Petru si Pavel; Faptele lui Petru si Tecla; Faptele lui Barnaba; Faptele lui Filip; Martiriul lui Bartolomeu; Faptele lui Filip in Grecia; Faptele lui Andrei si Matia; Faptele lui Toma; Faptele lui Matei etc. 113330 Apocalipse apocrife ale N.T. 113331 Apocalipsa Lui Adam; Apoc. lui Moise; Apoc.lui Ezdra; Apoc.lui Zedra 113332 Apocalipsa lui Pavel; Viziunea lui Pavel; A doua apoc. (revelatie) a lui Ioan Teologul; Apoc.lui Iacov; Apoc.lui Petru; Apoc. Fecioarei; Apoc.lui Zefaniah (Zedra); Cartea lui Ioan despre Adormirea Maicii Domnului (Mariei); Inaltarea Fecioare 115000 Exegeza biblica (hermeneutica). Metode de interpretare 115100 Interpretare literara, istorica sau filosofica 115200 Interpretare alegorica (simbolica, parabolica) 115300 Interpretare teologica (dogmatica, traditionala) 116000 Arheologie biblica 117000 (540000) Dictionare si Enciclopedii biblice (cuvinte, simboluri, persoane) 118000 Concordante biblice 120000 (150000) Sfanta Traditie ("Cand va veni Acela, Duhul Adevarului, El va va calauzi intru tot adevarul" (In.16,13). Dreapta credinta. Ortodoxia 121000 (618140) Sfanta Treime (trei Persoane intr-o singura Fiinta; perihoreza). Tot ce au comun/identic tine de Fiinta (vointa, libertate, bunatate, dragoste, gandire) 121100 Dumnezeu Tatal - Creatorul si Proniatorul (pronie: providenta, prevedere, purtare de grija) 121200 Dumnezeu Fiul - Mantuitorul si Judecatorul (Hristologia). Fiul se naste din Tatal si e de-o fiinta cu El. O singura Persoana cu doua firi/naturi (divina si umana, neamestecate, neschimbate, neimpartite, nedespartite). Viata lui Iisus Hristos 121300 Dumnezeu Duhul Sfant - Sfintitorul si Mangaietorul (Pnevmatologia). Sfantul Duh purcede de la Tatal si e de-o fiinta cu El. Paracletul 121400 Persoana (ipostas/chip) si Fiinta (esenta/substanta) sau natura (firea). 121410 (411100; 133111; 414317.1) PERSOANA (ipostas/chip) e omul cel tainic al inimii (1Pt.3,4), omul cel nou, facut dupa chipul lui Dumnezeu (Ef.4,24), pornit pe calea de la chip la asemanare prin inmultirea talantilor 121420 FIINTA (esenta/substanta) sau natura (firea) 121500 (319400; 323210; 323220) Energiile necreate (divine). Dumnezeu e cognoscibil in energiile Sale necreate, dar nu in fiinta Sa. 122000 Maica Domnului (Mariologia) 123000 Biserica (Eclesiologia) 123100 Biserica luptatoare (credinciosii: mireni si cler) 123110x (611000.1) Nasterea Bisericii (Pogorarea Sf. Duh - Cincizecimea) 123120 Insusirile Biserici (Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca) 123121 Una (caci are un singur cap: Hristos; Hristos are o singura Mireasa) - "Un Domn, o credinta, un botez" (Ef.4,5) 123122 Sfanta (caci sfant e capul ei: Hristos; Duhul Sfant salasluieste in ea). Toti cei botezati sunt sfinti 123123 Soborniceasca (ecumenica intensiv: unitate de comuniune, condusa prin sinoade/soboare; dogme ortodoxe, dreptcredincioase, hotarate de sinod, nu de papa; ecumenica extensiv: unitate in diversitate, catolicitate) 123124 Apostoleasca (succesiune apostolica neintrerupta de la Sf. Apostoli pana azi) 123130 Membrii Bisericii. Fiinta Bisericii 123131 Adunarea credinciosilor 123132 Trupul lui Hristos (1Cor.12,27;Ef.4,16;5,30) 123133 Mireasa lui Hristos (Ef.5,27;Ap.19,7) 123134 Ogorul lui Dumnezeu (1Cor.3,9) 123135 Casa lui Dumnezeu sau Templul Duhului Sfant (1Cor.6,19-20;Ef.2,18-22) 123136x (218000) Locas de inchinaciune (cladirea bisericii) 123140 Tripla slujire a Bisericii: arhiereasca, imparateasca si profetica 123150x (611200; 230000) Organizarea Bisericii 123160x (611000) Istoria Bisericii 123200 (129400) Biserica triumfatoare / biruitoare (sfintii si ingerii din cer) 124000x (212000; 213000; 214000) Sfanta Liturghie, Sfintele Taine si Ierurgiile 126000 Dreptul bisericesc / dreptul canonic 126100x (312100; 412121) Cele 10 porunci 126200 Canoanele Bisericii Ortodoxe (ale Sf.Apostoli, ale Sf.Parinti, ale Sinoadelor Ecumenice si locale) 126300x (611000.1) Hotararile Sinoadelor Ecumenice si ale intalnirilor panortodoxe 126400x (611000.1) Crezul 126500 Pravila bisericeasca (sinteza a canoanelor mai importante) 126600x (315212) Poruncile bisericesti 126700 Evolutie si innoire in traditia canonica 126800 Drept canonic ortodox. Legislatia bisericeasca 126900 Consistoriile (protopopesc, eparhial, mitropolitan, Superior Bisericesc) 127000 Cinstirea Sfintilor (Aghiologia) 128000 (132130) Cinstirea sfintilor ingeri 129000 Cinstirea Sfintei Cruci, a Moastelor si a Icoanelor 129100 (315300) Cinstirea Sfintei Cruci 129200 Cinstirea Moastelor de sfinti 129210 Canonizarea. Conditiile de fond ale canonizarii 129300 Cinstirea icoanelor 130000 Creatia lumii si a omului. Mantuirea omului si a lumii 131000 (152200; 721200; 721600) Creatia lumii vazute si nevazute. Zilele creatiei. Cosmologia 131100 Ziua 1: Cerul spiritual (lumea nevazuta, ingerii) si Pamantul (acoperit de ape); Lumina necreata si intunericul 131200 Ziua 2: Cerul fizic (tarie, cosmos, atmosfera) si Norii (ploaia) 131300 Ziua 3: Uscatul (pamantul descoperit de ape) si Marile. Verdeata si pomi roditori (cu samanta) 131400 Ziua 4: Luminatorii cerului (soarele, luna, stelele) pt. lumina creata, calendar, semne (astrologie!) 131500 Ziua 5: Pesti si pasari ce se pot inmulti 131600 Ziua 6: Animalele, Raiul si Omul (barbat si femeie; dupa chipul lui Dumnezeu; se poate inmulti si stapani pamantul) 131700 Ziua 7: Ziua de odihna a Domnului 131800x (146100; 146200) Ziua a 8-a: Cer nou si pamant nou 132000 (128000) Lumea nevazuta (Angelologia) 132100 Ierarhia cereasca 132110x (121000) Dumnezeu Sfanta Treime (Tatal, Fiul si Duhul Sfant) 132120x (122000) Maica Domnului 132130 (128000) Sfintii Ingeri (9 cete de ingeri grupate in 3 grupe de cate 3, fiecare grupa cuprinzand astfel cele 3 trepte: purificare, iluminare si desavarsire) 132131 Serafimii - cei ce ard, cei cu 6 aripi (Iubirea - virtute si dar al Duhului Sfant Gal.5,22) 132132 Heruvimii - cei cu ochi multi (Bucuria cunoasterii, a intelepciunii) 132133 Scaunele (Tronuri) - cei care Il odihnesc pe Dumnezeu (Pacea, ascultarea) 132134 Stapaniile (Virtuti) - cu putere asupra lui Satan si a duhurilor lui necurate 132135 Puterile - stapani ai planetelor; mijlocesc oamenilor darul profetiei 132136 Domniile (Tariile) - pazitori ai conducatorilor popoarelor 132137 Incepatoriile (Principate) - pazitori ai tarilor, tinuturilor, oraselor, bisericilor (si pastor al lor) 132138 Arhanghelii (capetenii) - in traditia ortodoxa rasariteana: 132138.1 (641000) Michael/Mihail (ca Dumnezeu) 132138.2 Gabriel/ Gavriil ( puterea lui Dumnezeu; al bunelor vestiri) 132138.3 Rafael/ Rafail (tamaduitorul neputintelor omenesti) 132138.4 Uriel/ Uriil (lumina lui Dumnezeu; luminatorul celor intunecati) 132138.5 Salatiil (Porunca lui Dumnezeu si Rugaciunea catre Dumnezeu; rugator fierbinte pentru oameni) 132138.6 Gudiil (slavitor de Dumnezeu si intaritor al celor ce se nevoiesc in fapte bune) 132138.7 Varahiil (aduce binecuvantarea lui Dumnezeu pe pamant) 132139 Ingerii (ingerii pazitori; ne dau ganduri bune, ne feresc de ispite) 132200 Ingerii cazuti din Cer in vazduh (suprafata pamantulu) sau in Iad (duhuri rele sau necurate, diavoli, demoni, draci, satiri). Demonologie 132210 Satana (Lucifer, Belzebuth, Balaurul cel Mare) - Luni 132220 Nambroth - Marti 132230 Astaroth - Miercuri 132240 Acham - Joi 132250 Astarte, Lilith si Nahema - Vineri 132260 Nabam - Sambata 132270 Alti demoni (Azazel - regele demonilor, Asmodeu - printul demonilor) 133000 (600000.2; 310000; 152200) Omul - caderea si restaurarea lui (Soteriologie). Antropologie CRESTINA (antropos = cel care priveste in sus, care si-a intors fata catre Dumnezeu) 133100 (121400) Structura omului ca persoana (trup, suflet nemuritor si duh; chip si asemanare) - duhul omului e doar chip al Duhului Sfant 133110 Chipul lui Dumnezeu se capata prin lepadarea de satan si primirea Duhului Sfant (prin botez). Asemanarea cu Dumnezeu se capata prin lepadarea de sine si dobandirea / impartasirea cu Duhul Sfant 133111 Chipul =Adevarul (te face Liber), Calea (dreapta credinta), mintea lui Hristos. Omul nebotezat e om psihic, individ. Omul botezat (cu chipul Chipului) ce cauta asemanarea e persoana (omul cel tainic al inimii-1Pt.3,4). Sfantul are asemanarea 133112 Asemanarea = Sfintenia, Viata in Hristos, urmarea lui Hristos/purtarea crucii, haina de nunta 133120 Trupul, sufletul si duhul omului. Moartea separa trupul de suflet. Hristos le uneste din nou pentru vesnicie, dar care poate fi in rai sau in iad (in imparatia cerurilor sau in iezerul de foc) 133121 Trupul celui botezat este templu si unealta a Duhului Sfant; pentru cel pacatos este unealta a demonilor. La judecata de obste e judecat si trupul ( 2 Cor.5, 10) 133122 (141000) Sufletul este lucrarea omului prin Mintea si Inima lui 133123 Duhul este lucrarea lui Dumnezeu prin harul divin (energia divina), lucrare pe care Duhul Sfant o face diferit functie de persoana. Duhul ne da constiinta (glasul lui Dumnezeu), un adevarat inger pazitor 133200 Pacatul stramosesc si urmarile lui (izgonirea din rai, moartea) 133200.01 Izgonirea din rai. Mustrarea (glasul constiintei, al preotului si al lui Dumnezeu) 133200.02 Blestemul (Ies.11,28; Fac.3, 17; 4,11) 133200.03x (461300) Boala (stricaciunea) 133200.04x (461300) Suferinta (durerea) 133200.05 Truda (munca obositoare pt.a trai) 133200.06 Scurtarea vietii 133200.07 Batranetea 133200.08 Razboiul si foametea (F.Ap.3,19) 133200.09 (141000) Moartea (prima moarte - trupeasca) - trupul moare cand il paraseste sufletul 133200.10x (143200; 315320; 680000; 718000) Anarhia (la sfarsitul lumii_ Ap.10,6; 2,21; Ioil 3,5) - ultima chemare a lui Dumnezeu. Sfarsitul lumii va veni cand nu va mai exista carare de la om la om 133200.11x (143800) Chinurile din urma, de la antihrist, care va chinui prin draci pe oamenii care primesc pecetea lui 133200.12 A doua moarte - duhovniceasca (sufletul moare cand il paraseste Dumnezeu, la judecata de apoi) - iezerul de foc. 133300 Izgonirea lui Satan si a ingerilor lui din cer pe pamant (unde e si omul), in vazduh, ca dumnezeu al acestei lumi (al ingerilor cazuti si al fiilor neascultarii) - Ef.2,2; 2Co.4,4;Ap.12,7-10;Lc.10,18;Is.14,12-15;Ez.28,12-19 133400 Rascumpararea omului prin jertfa /iubirea lui Hristos Mantuitorul (Mesia, noul Adam) - Mantuirea/restaurarea obiectiva. Sfanta Cruce. Patimile, moartea si Invierea Domnului. Drumul crucii 133500 Lepadarea de Satan (In.12,31;cf.Col.2,15;In.14,30;16,11;Ef.6,12) (AP.20,1-6) 133510 Satan Judecat (destinat gheenei de catre Hristos) 133520 Satan Alungat afara din suflet de cei ce se leapada de el prin botez (prima inviere) 133530 Satan Legat in Adanc pt. "o mie de ani" de catre inger - Ap.20,1-3 (ingerii cazuti raman insa liberi) 133600x (310000) Mantuirea sau restaurarea subiectiva (refacerea chipului lui Dumnezeu din om), sensul si scopul vietii omului 133700x (320000) Indumnezeirea omului (asemanarea cu Dumnezeu) 140000 Eshatologia. Sfarsitul omului si sfarsitul lumii. Innoirea lumii 141000 (133122) Sufletul dupa moarte: moartea, parastasele, vamile, judecata, raiul si iadul (numai dogma; fara cult) 141000.1 Moartea clinica 141100 Zilele 1-2: pe pamant, langa casa si sicriu sau vizitarea locurilor unde facea binele 141200 (312000) Ziua 3: urcarea la cer - prin Vamile Vazduhului - pt.a se inchina lui Dumnezeu (inmormantare si parastas: ruga si milostenie) 141300 Zilele 4-9: Vizitarea locasurilor sfintilor, a raiului 141400 Ziua 9: A doua inchinare in fata lui Dumnezeu (parastas) 141500 Zilele 10-39: Vizitarea iadului 141600 Ziua 40: A treia inchinare in fata lui Dumnezeu si Judecata particulara (parastas) 141700 (125220) Rai sau iad (starea sufletului pana la Judecata obsteasca). Iertarea mortilor (salvarea lor din iad prin rugaciune, pomelnic, parastas/milostenie/pomana) 142000x (516100) Proorocii/profetii si previzuini istorice despre vremurile din urma 143000 A doua venire a Domnului - Parusia. Semnele Parusiei: 143100 Refacerea statului Israel si a Templului (2Tes.2,4;Ap.11,1) 143200 (312540) Dezlegarea lui Satan si Venirea lui Antihrist (In.5,43; 2Tes.2: 3,9; Ap.13,7), care va domni 3 1/2 ani si va fi nimicit la a doua venire a Domnului (2Tes.2,8) 143300 Prigonirea celor drepti (Mt.24,9), incetarea savarsirii Sf. Liturghii (2Tes.2,5-7). Tot 3 1/2 ani Biserica se va refugia (Ap.12,13-14;Mt.24,15-18) 143400 Inmultirea urii si faradelegilor (razboaie) (Mt.24,6-8). Racirea dragostei (Mt.24,12) 143500 Caderea multora (apostazia - lepadarea de Hristos) - 2Tes.2,3 143600 Venirea lui Enoh si Ilie 3 1/2 ani (Ap.11,3-12) 143700 Propovaduirea Evangheliei la toate neamurile (Mt.24,14;Ro.11,24). Convertirea poporului evreu la crestinism (144.000) - Ap.7; Ro.11,25-27 143800 (661250; 693000) Marea Stramtorare ("Necazul cel Mare") - catastrofe in natura si intre oameni (45 zile - zilele vor fi scurtate de dragul celor alesi) - Mt.24,21-22. Pecetea lui Antihrist. Vor fi omorati si multi credinciosi (Ap.7,14;6,11) 143810 Ivirea de prooroci mincinosi si hristosi mincinosi - Mt.24, 24 si sectari (In.2,18-19; 1Tim.4,1-2) 143820 Al doilea vai: Minunile, omorarea si invierea lui Enoh si Ilie (Ap.11) 143830 7 peceti, 7 trambite, 7 cupe ale maniei (urgii) 143900 Aratarea pe cer a semnului Fiului Omului (Sf. Cruce) si venirea Lui in slava, vazuta de toti (Lc.17,20; 18,8; 21), pe nori (Mt.24,30;Mc.13,26; Lc. 21,27), ca un fur (Ap.16,15) si ca un fulger (Mt.24,27) 144000 Urmarile venirii Domnului Hristos in slava (evenimente simultane cu a doua venire). Toti Il vom vedea pe Hristos la A Doua Venire, dar unii ca Lumina, iar altii ca Foc mistuitor 144100 Sfarsitul lumii (Ap.20,11;2Pt.3,10) 144200 Antihrist, Fiara, Profetul mincinos, Satan si ingerii lui sunt aruncati in iezerul de foc (Ap.19,19;20,10) 144300 Invierea de obste a mortilor (a doua inviere - trupeasca) - 1Cor.15,42-44 - si schimbarea celor vii. Rapirea Bisericii in vazduh, in intampinarea Domnului (1Tes.4,13-17;1Cor.15,51-52) 145000 Judecata obsteasca (universala). Dreptatea si mila lui Dumnezeu. Verdicte (Ioil 4,2; Ap.20,12-15; Mt.25,32-46) 145100 (213400) Dreptatea si mila lui Dumnezeu si indreptarea omului (Judecata este fara mila pentru cel care n-a facut mila. Lzi mila biruieLzte in faLLa judecaLLii - Iac.2, 13) 145200 (414340; 411141; 319140) ZIUA JUDECATII DE APOI (judecatea de obste, a neamurilor - Ioil 4, 12; 1 Cor.15, 22-23). Iezerul de foc 145300 Legile Judecatii de apoi 145310x (411120) Legea CONSTIINTEI (legea morala) /legea firii data omului la nastere (Rom.2, 12-16) - dupa ea sunt judecati evreii de pana la Legea lui Moise si paganii din toate timpurile 145320x (130000) Legea CREATIEI. Creatia e Biblia tuturor oamenilor. Minunile ei (mai ales omul) ne arata ca e facuta de Dumnezeu, lasandu-ne fara aparare (Rom.1, 19-20). Cei dinainte de Hristos si cei ce nu cred in Hristos se vor judeca dupa ea 145330x (412121; 312100) LEGEA lui MOISE (cele 10 porunci) - dupa care vor fi judecati numai evreii de la Moise incoace (Rom.2, 12) 145340x (319000) Legea DARULUI /HARULUI /LIBERTATII / Legea IMPARATEASCA sau Evanghelia, data noua de Hristos, dupa care se vor judeca popoarele crestine (Iac.2, 8-14) 145400 Verdictele Judecatii de apoi 145410x (133200.12) Osanda /munca) vesnica - Mt.25, 46 (iezerul de foc = a doua moarte, duhovniceasca, vesnica) - cei nescrisi in cartea vietii. Ocara si rusine vesnica (Dan.12, 2-3) 145420 Viata vesnica - IMPARATIA CERURILOR (Ap.21) - Paradisul 145421 Innoirea lumii (Cer nou si pamant nou, spiritualizat) 145422 Cetatea Sfanta "Noul Ierusalim" (Mireasa lui Hristos = Biserica) pogorata din cer. Nunta Mielului. Ziua a 8-a 145423x (324100; 313000) Fericirile (implinirea lor) 150000 (618000; 620000; 120000) Teologie fundamentala. Apologetica ortodoxa. Istorie comparata a religiilor (hierologie). Stiinta si religie. Creationism 151000 (670000) Istoria comparata a religiilor (in viziune ortodoxa) 151100 Dumnezeu in alte religii (in viziune ortodoxa) 151200 Creatia lumii si a omului in alte religii - panteism, deism (in viziune ortodoxa) 151300 Moartea si sufletul dupa moarte in alte religii (in viziune ortodoxa) 151400 Sfarsitul lumii in alte religii (in viziune ortodoxa) 152000 (600000.1) Stiinta si religie 152100 Stiinta si credinta. Sfanta Treime si spatiul subcuantic 152110 Oameni de stiinta credinciosi. Marturisiri ale savantilor 152200 (133000; 600000.2; 721200; 721600) Creationism si antievolutionism (antidarwinism). Antropologie STIINTIFICA. Principiul antropic 152300 (664930) Stiinta si ideologie (pseudo-stiinta). Conflict intre stiinta si constiinta 152310x (462000) Bioetica 153000 Ateism si religie. Ideologie si religie 200000 TEOLOGIE LITURGICA SI PASTORALA 210000 Liturgica (activitatea sfintitoare / harismatica a preotului). Cultul divin 211000 (600000.1; 721110) Timp liturgic (calendarul ortodox) 211000.1 (612000) Calendar pe stil vechi (calendar iulian neindreptat) si calendar pe stil nou (calendar iulian indreptat) 211100 (612000) Sarbatori (inclusiv predici si omilii la sarbatori) 211110x (122000) Praznicele Maicii Domnului 211111 Nasterea Maicii Domnului (8 sep.) 211112 Intrarea in Biserica a Maicii Domnului (21 noi.) 211113 Bunavestire (25 mar.) 211114 Adormirea Maicii Domnului (15 aug.) 211115 Soborul Maicii Domnului (26 dec.) 211118 Acoperamantul Maicii Domnului 211119 Izvorul Tamaduirii 211120 Praznice imparatesti 211121 Nasterea Domnului (25 dec.). Cei trei magi 211122 Taierea imprejur a Domnului (1 ian.) 211123 Botezul Domnului (Boboteaza) (6 ian.) 211124 Intampinarea Domnului (2 feb.) 211125 Intrarea in Ierusalim a Domnului (Floriile) 211126 Invierea Domnului (Sfintele Pasti) - dupa Pogorarea la iad 211127 Inaltarea la cer a Domnului 211128 Pogorarea Sfantului Duh (Rusaliile; Cincizecimea) 211129 Schimbarea la Fata a Domnului (6 aug.) 211130x (512000) Sarbatorile Sfintilor mai importanti (Sinaxar ortodox general) 211140 Sarbatorile Sfintilor ingeri 211141 Soborul Sf.Arhangheli Mihail, Gavriil si Rafail si a tuturor puterilor ceresti (8 noi.) 211142 Soborul Sf.Arhanghel Gavriil (26 martie si 13 iulie) 211150 Sarbatorile Sfintei Cruci 211151 Inaltarea Sfintei Cruci (14 sep.) 211152 Dum. III din Postul Mare 211153 Scoaterea lemnului Sf.Cruci (1 aug.) 211160 Duminica - sarbatoarea saptamanala (inclusiv predici la duminici speciale) 211190x (219120) Carti de cult pt.cinstirea sfintilor: Mineie, Antologhion, Tipic, Triod, Penticostar 211200 Perioade liturgice (inclusiv predici la duminici, la Postul Mare etc.) 211210 (219125) Perioada TRIODULUI, prepascala (Mantuitorul ca invatator si Profet). 10 saptamani=4 saptamani de la Duminica vamesului si a fariseului pana la inceputul Postului Mare + 6 saptamani de la inceputul POSTULUI MARE pana la Pasti/Inviere 211211 Saptamana Mare (Saptamana Patimilor) 211220 (219125) Perioada PENTICOSTARULUI, pascala (Mantuitorul ca Arhiereu). 8 saptamani: Intre Pasti/Inviere si prima duminica dupa Rusalii/Pogorarea Duhului Sfant 211230 (219126) Perioada OCTOIHULUI, postpascala (Mantuitorul ca Imparat). 34 saptamani: De la prima dum. dupa Rusalii/Pogorarea Duhului Sfant (Duminica Tuturor Sfintilor) pana la Dum. vamesului si fariseului 211300 (315110) Posturi 211310x (211210) Postul Pastilor (Postul Mare) 211320 Postul Sf. Apostoli Petru si Pavel 211330x (122000) Postul Adormirii Maicii Domnului (1-14 aug.) 211340 Postul Nasterii Domnului (14 noi.-24 dec.) 211350 Post: Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) 211360 Post: Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul (29 aug.) 211370 Post: inaltarea Sf. Cruci (14 sept.) 211380 Post: Zilele de miercuri si vineri (in afara celor cu harti) 211400 Zile deosebite 211410 Inceputul anului bisericesc (1 sept.) 211420 Duminica Ortodoxiei (Dum. I din Postul Pastilor) 211430 Sambetele mortilor: 1.Sambata dinaintea lasatului sec de carne (Dum.infricosatoarei Judecati); 2.Sambata Rusaliilor 211500 (219124) Zilele saptamanii (inchinari, cinstiri). In Octoihul mare sunt rugaciuni si pomeniri pt.fiecare zi a saptamanii) 212000 (219100) Sfanta Liturghie (origine, istoric, dogma; slujbe). Mistagogia 212100 Felurile Liturghiilor: Liturghia Sf. Vasile cel Mare (de 10 ori pe an: ); Liturghia Sf. Grigorie Dialogul; Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur; Liturghia Darurilor mai inainte sfintite 212200 Partile Liturghiei: Proscomidia; Liturghia catehumenilor; Liturghia credinciosilor (euharistica) 212300x (219100) Carti de cult la Sfanta Liturghie: Liturghier, Evanghelia, Cazania (talcuirea Evangheliei) 212400 Explicarea/talcuirea Sfintei Liturghii 213000 (219100) Sfintele Taine (origine, istoric, dogma; slujbe) 213100 Taina Botezului, a nasterii in Hristos (prima invierea, a sufletului) 213200 Taina Mirungerii, pecetea darului Duhului Sfant, a imbracarii cu lumina necreata 213300 (522210) Taina Euharistiei (Impartasania; Cuminecarea) 213400 (213410; 145100; 317340; 522210) Taina Spovedaniei la preotul duhovnic (cu har primit prin succesiune apostolica prin punerea mainilor) pt. iertarea pacatelor. Pocainta. Marturisire. Judecata milostiva. Al doilea botez. A doua nastere din nou 213400.01 Iertarea prin Taina Sfantului Botez (la intrarea in Biserica, prin lepadarea de satana si marturisirea credintei in Hristos Dumnezeu). Iertarea ca urmare a credintei (Mt.9; Rom.4, 7-12) 213400.02 (411120) Iertarea prin pocainta cu lacrimi, judecandu-ne pe noi insine, judecata constiintei (Ps. 6; 41; 1 Cor.11,28-32) si prin Taina Sfintei Spovedanii (judecata milostiva, in urma marturisirii la un preot) (In. 20,21-23) 213400.03 Iertarea prin Taina Sfantului Maslu, in vederea vindecarii (Ic.5, 14-15; Mc.6, 13) 213400.04 Iertarea in urma milosteniei (Lc. 11, 41). Milostenia este preotia mirenilor 213400.05 Iertarea prin marturisirea unul altuia a pacatelor si prin rugaciunea personala si a rudelor/prietenilor credinciosi (Mt.9; Ic.5, 13-16; 1In.5,16). Rugaciunea si milostenia lor ajuta si dupa moartea ta (pomelnice, parastase) 213400.06 Iertarea obtinuta iertand unul altuia, iertand pe fratii nostri (Mt.6:12-15; Ef.4, 32) de 70 de ori cate 7, cu mentiunea ca daca nu iertam nici noi nu vom fi iertati de Dumnezeu 213400.07 Iertarea prin intoarcerea unui pacatos de pe calea gresita. Cel ce va intoarce un pacatos de la greseala caii sale, izbaveste sufletul de moarte si isi va acoperi multime de pacate (Iacob 5, 20) 213400.08 Iertarea ca urmare a iubirii puternice de Dumnezeu si de oameni. ...i se iarta ei toate pacatele sale cele multe, pentru ca mult a iubit pe Dumnezeu (Lc. 7, 47). A?iubirea acopera multime de pacateA? (I Pt. 4, 8) 213400.09 Iertarea prin marturisirea (propovaduirea) lui Hristos prin cuvant si fapte (aici intra si martirii crestini) 213410 (221000; 213510; 132135) Duhovnicie si Ucenicie. Descoperirea gandurilor la un avva indrumator (sfatuitor) pt. prevenirea caderii in pacat. Cercetarea cugetului si a constiintei 213420 Semnele iertarii pacatelor 213500 (232120; 221000x) Taina Preotiei (hirotoniei) - preotia sacramentala 213510 (221000; 456000) Preotia universala (imparateasca, duhovniceasca) e temelia preotiei sacramentale. Taina Mirungerii e Taina preotiei universale, preotia mirenilor 213600 Taina Nuntii / casatoriei / cununiei 213700 Taina Sfantului Maslu 213800 (611000.1) Istoria Sfintelor Taine 214000 (219100) Ierurgiile (origine, istoric, dogma; slujbe) 214100 Sfintirea apei (agheazma mare si mica). Mir. Anafora. 40 Sf.Liturghii. POMELNICE 214200 (141000) Panihida, Inmormantarea. Parastasele 214300 Sfintirea bisericii, casei (sfestania - agheazma mica), obiectelor 214400 Tedeum (Doxologia - slavirea) 214500 Exorcisme, Molitfe 214600 Hirotesia (acordarea de trepte clerului inferior din parohii si manastiri) 214700 Binecuvantarea tarinilor, holdelor, fantanilor. Rugaciuni pt.ploaie sau oprirea ploilor s.a. 214800 Rugaciuni pt.cei sub blestem si juramant, pt.impacare etc. 214900 Slujba Acatistului si Paraclisului 215000 (219100) Cele 7 Laude 215900x (219100) Carti de cult pentru Cele 7 Laude: Liturghier, Evanghelia, Ceaslovul (orologiul) 216000x (125210) Pomelnicele 218000 Locasul de cult. Arta bisericeasca (arhitectura, pictura, muzica, film) 218100 Biserici, paraclise (capele). Anexe: casa parohiala, cimitir, casa mortuara s.a. 218110 Pronaos (tinda) 218120 Naos cu cupola, Iconostas (catapeteasma), amvon si candelabru (sfesnic cu mai multe brate) 218130 Altar (cu Sf.Masa si Proscomidiar) 218200 (744000) Pictura si estetica bisericeasca. Iconografia. Tipic Iconografic 218210 Cupola (icoane - Biserica cereasca) 218220 Altar (icoane - Biserica cereasca si pamanteasca) 218230 Naos (icoane): Scene din viata Mantuitorului, Chipuri de sfinti 218231 Iconostas 218240 Pronaos (icoane): Ctitori, voievozi, cuviosi, pustnici, calugari (ex. Sf.Antonie cel Mare); Scene educative privind biserica, slujbele 218250 Pictura exterioara: Cei ce au intrezarit venirea Mantuitorului: patriarhi, prooroci, dreptii V.T., sibile sau profetese pagane, filosofi, intelepti antici 218260 (618190) Teologia icoanei 218270 Materiale pentru pictura. Tehnica picturii. Restaurarea picturilor 218280 Erminia picturii bisericesti 218290 Iconografia 218300 (743000) Muzica bisericeasca 218310 Cantari si imne bisericesti 218320 Pricesne, colinde 218330x (219130) Carti de muzica bisericeasca (psaltica sau liniara/Cuntanu) - pe note muzicale 218400 (743000) Filmul religios 218800 Arhitectura bisericeasca 219000 Obiectele liturgice 219100 Carti de cult (pt. clerici si cantareti) 219110 Carti de cult cu cuprins biblic (revelat) 219111 Sf. Evanghelie (Evangheliar cu pericope din cele 4 Evanghelii) + Cazania (talcuirea Evangheliei) 219112 Apostolul (pericope din Faptele Apostolilor, din cele 14 epistole ale Sf.Ap.Pavel si din cele 7 epistole sobornicesti) 219113 (111320) Psaltirea (cei 150 de psalmi impartiti in 20 de catisme; catisma = sedere) 219120 Carti de cult cu cuprins traditional 219121 Liturghierul: textele liturghiilor si slujbelor premergatoare: randuiala Vecerniei, a Miezonopticii, randuiala Vecerniei cu Litia de sambata seara, randuiala slujbei de dimineata. Rugaciuni pentru diferite trebuinte, iar la final Sinaxarul. 219122 Arhieraticonul: echivalentul pentru arhierei al Liturghierului. Slujbele bisericesti savarsite de episcopi: 219122.1 Randuiala slujbei Sfintei Liturghii de catre arhierei (a Sf. Ioan Gura de Aur, a Sf. Vasile cel Mare si Liturghia Sf. Grigorie Dialogul) 219122.2 Randuiala pentru hirotonia si hirotesia clericilor de diferite grade 219122.3 Randuiala pentru sfintirea antimiselor, pentru sfintirea bisericilor, precum si pentru sfintirea Sfantului si Marelui Mir 219123 Tipicul (tipiconul): regulile de savarsire a slujbelor. 219123.1 Partea I: randuiala celor 7 Laude si a Sfintei Liturghii pe intreg anul bisericesc, inclusiv in cazul suprapunerii mai multor sarbatori in aceeasi zi, si cum se pot combina slujbele din Octoih, Minei si Triod 219123.2 Partea II: randuielile de slujba ale Sfintelor Taine si ale ierurgiilor 219124 Mineie si Antologhion (minei anual, la sarbatori). Minei: slujba de la Vecernie si Utrenie pt. fiecare zi a anului bisericesc. Tipicul slujbei, viata sfantului sau istoricul sarbatorii (sinaxar). Canoanele au 9 cantari. 12 Minee pt.cele 12 lun 219125 (211210; 211220) Triodul si Penticostarul 219125.1 Triodul: slujbe din duminici si praznice imparatesti si ale sfintilor din perioada Triodului, combinate cu slujba din Minei. Canoanele au 3 cantari/ ode. In final e Tipicul/capetele lui Marcu (randuiala sfinti si praznice din Postul Mare) 219125.2 Penticostarul: imne si cantari pline de bucuria Invierii in perioada Penticostarului. Slujba Invierii 219126 (211230) Octoihul si Catavasierul 219126.1 Octoih: slujbe de seara si de dimineata (pe 8 glasuri, se succed saptamanal) la toate duminicile si zilele saptamanii din Octoih. Canoanele au 9 cantari. Octoihul mare are in fiecare zi a saptamanii o rugaciune de invocare si pomenire 219126.2 Catavasier (octoih mic: extrase din Octoihul mare, Minei si Triod): cantarile Invierii pe 8 glasuri din slujbele de duminica, Polieleul, Marimurile, Catavasiile praznicelor imparatesti, luminandele si voscresnele din slujba Utreniei de dumin 219127 Molitfelnicul (Evhologhiul; slujbele sf.Taine si ale Ierurgiilor, rugaciuni la diferite nevoi, acatiste, paraclise, sinaxar) si Aghiazmatarul (extras din Molitfelnic cu cele mai importante si des folosite slujbe) 219128 Ceaslovul (orologiul; cuprinde Laudele, dar si Acatiste si Paraclise) si Acatistierul 219129 Panihida, Prohodul Domnului, Tedeumul. Prohodul Maicii Domnului 219130 Carti de muzica bisericeasca (psaltica sau liniara/Cuntanu) - pe note muzicale (Vecernier, Utrenier, Liturghier, Idiomelar) 219200 Obiecte de cult 219210 Obiecte din Sf. Altar 219211 Pe Sf.Masa [Sf.Antimis, Sf.Evanghelie, Sf.Cruce, S.Chivot (artoforiu), Ripidele, Sfesnicele, Vasul cu Sf.Mir pt.botez, Crucea Rastignirii (din lemn)] 219212 La proscomidiar [Sf.Potir, Discul, Steaua, Copia, Lingurita, Acoperamintele sf.vase, burete, vasele cu apa si vin, vas cu apa calda] 219213 Alte obiecte [cadelnita (catuia), Sf.Epitaf (Sf.Aer), carti, Cununiile, Caldarusa pt.agheasma, Tava pt.anafora (anafornita), cele necesare spalarii mainilor, vesminte, prosoape, lumanari, tamaie, chibrituri, foarfece s.a. 219220 Obiecte din Naos (Litier, aghiazmatar, miruitor, 2 sfesnice cu 3 brate) 219230 Obiecte din Pronaos (Cristelnita (vas pt.botez), Steaguri (prapuri), toaca, clopote) 219300 Mobilier liturgic 219310 Strane 219320 Tetrapod cu icoana hramului 219330 Tetrapod (pupitru portativ) pt. cantareti 219340 Amvon 219350 Scaunul episcopului (in altar) 219360 Vesmantar (cu vesminte, vase, carti) - in altar 219400 Vesminte liturgice 219410 Vesminte diaconesti (Stihar, Manecute, Orar) 219420 Vesminte preotesti (Stihar, epitrahil, brau, manecute, felon (sfita)) 219430 Vesminte arhieresti (Stihar, epitrahil, brau, manecute, epigonat, sacos, omofor. La slujbe: mantie, cruce, engolpion, mitra, toiag arhieresc, dicher si tricher (sfesnice) 219500 Materii folosite in cult (Painea, Vinul, Apa, Tamaia, Untdelemnul, Sf. Mir, Lumina (lumanarile). Proscomidiar (Prescura. Agnet. Miride). Sfanta Cuminecatura. Artos. Anafura. Colaci. 220000 (213500; 450000) Pastorala (activitatea profetic-invatatoreasca a preotului) 221000 (213500; 213410) Preotie si duhovnicie. Parinti duhovnicesti. Preotul ca invatator (propovaduire, misiune) si sfatuitor/indrumator sau Duhovnic (aveti mai multi invatatori, dar un singur Parinte - eu v-am nascut (1Cor.4,15,16-21) 222000 Predici. Omilii. Cuvinte bisericesti. Omiletica (teoria predicilor) 222100x (211160; 211200) Predici, omilii, cuvantari la duminici, duminici speciale 222200x (211100) Predici, omilii, cuvantari la sarbatori 222300 Predici la ocazii speciale (inmormantari, nunti etc.) 222400 Alte predici, omilii si cuvantari 222500 Omiletica (teoria predicilor) 223000 (520000) Catehetica - Educatia moral-religioasa 223100x (521000; 453000) Scoala de duminica (lectii de religie - CATEHEZE). Dialog saptamanal 223200 Biblioteca parohiala. Libraria parohiala (pangar) 223300 Publicatii parohiale. Site-uri, bloguri si newslettere parohiale etc. 230000 (611200) Biserica luptatoare. Organizarea Bisericii Ortodoxe Romane - activitatea conducatoare a preotului 231000 (126000) Statutul Bisericii Ortodoxe Romane si Regulamentul de organizare 232000 Ierarhia bisericeasca (clerul si credinciosii) 232100 Treptele clerului superior 232110 Arhiereu (episcop, episcop vicar, arhiepiscop, mitropolit, patriarh) 232120 (221100; 213500) Preot (presbiter) - preot paroh, protopop 232130x (233120) Diacon 232200 Treptele clerului inferior 232210 Ipodiaconul 232220 Psaltul (cantaretul, lectorul, citetul) 232230 Paraclisier 232300 Treptele credinciosilor (nesfintiti / neafierositi) 232310x (233200) Monahi 232320x (213510; 456000) Mireni (enoriasi) 232330 Catehumeni 233000 Organizare administrativ-teritoriala 233100 Parohia (preotul si mirenii) 233110 Preotul paroh 233120 Diaconul 233130 Consiliul parohial 233140 Comitetul de femei. Preoteasa 233150 Cantorii (cantaretii bisericesti) 233160 Dascalii (catehetii) 233170 Economul 233200 (300000.2) Manastirea si schitul (monahii/calugarii). Randuielile vietii monahale 233210x (125141; 221000x) Duhovnic 233220 Staret (egumen) 233230 Econom 233240 Eclesiarh 233250 Arhimandrit 233260 Protosincel 233270 Marele econom 233280 Sachelar 233290 Arhidiacon 233300 Protopopiate, Exarhate (Protopop, Exarh) 233400 Eparhiile (Arhiepiscop, episcop, episcop vicar) 233500 Mitropoliile (Sinod mitropolitan) - Mitropolit 233600 Patriarhia Romana (Patriarhul BOR) 234000 Organe centrale deliberative 234100 Sfantul Sinod (Patriarhul - presedinte al Sf.Sinod) - Hotarari sinodale 234200 Adunarea National-Bisericeasca (ANB) 234300 Consiliul National Bisericesc (CNB) 234400 Administratia Patriarhala 234500 Alegerile in BOR 235000 Organizare departamentala 235100 Invatamant teologic ortodox 235200 Patrimoniu (muzee, biserici vechi etc.) 235300x (450000) Misionarism (edituri, redactii, capele, pelerinaje etc) 235400x (440000) Asistenta sociala (filantropie) 235500 Sectorul economic 235800x (126800) Consistoriile (protopopesc, eparhial, mitropolitan, Superior Bisericesc) 236000x (483000) Legile bisericesti de stat 300000 TEOLOGIE ASCETICA SI MISTICA ORTODOXA. VIATA DUHOVNICEASCA. MONAHISMUL 300000.1 Viata duhovniceasca si urcusul duhovnicesc 300000.2 (232310) Monahism. Viata monahala 310000 (600000.2) ASCEZA sau psihoterapia ortodoxa (vindecarea/curatirea sufletului; despatimirea) Mantuirea sau restaurarea subiectiva (sensul si scopul vietii omului) - Refacerea Chipului lui Dumnezeu din om 311000 TREPTELE IMPATIMIRII: ignorarea/uitarea/indiferenta, ispita, pacatul, patima, deznadejdea, posedarea si tulburarea mentala, nebunia, sinuciderea. Oricine face pacatul, rob este pacatului 311100 Cei 3 mari uriasi ce merg inaintea pacatelor (Sf. Marcu Ascetul), favorizeaza aparitia neascultarii si implicit a pacatului, izvorate din egoism, izvorul tuturor pacatelor: NECUNOASTEREA (ignorarea), UITAREA, NEPASAREA (indiferenta) 311200 ISPITA (momeala, inselarea, dar si incercarea) - un gand rau, o imagine sau o inchipuire venite de la lume, trup si diavol (piedicile in calea mantuirii) - nu e pacat, iar daca e invinsa scapa si de celelalte trepte ale impatimirii 311210 Ispita de SUS (vrei sa stii mai mult si sa ajungi mai sus decat poti; nevointa exagerata; ispita sfinteniei, a tuturor virtutilor; iscodirea Sfintei Scripturi cu filosofia lumeasca) 311220 Ispita de JOS (nu vrei sa stii si sa faci nimic pt.mantuire, lenevire) 311230 Ispita din FATA (te confunzi/pierzi cu lumea in care traiesti, prin inchipuiri, griji si previziuni) 311240 Ispita din SPATE (amintirea ispitelor sau pacatelor din trecut) 311250 (312310) Ispita din STANGA (ispita ereziilor si a parerilor personale; pacatuirea cu voia, ca Dumnezeu e bun si ne iarta; sminteala) 311260 Ispita din DREAPTA (fundamentalism, habotnicie, acrivie, pietism) 311270 Ispita din AFARA (ispitele ce patrund prin cele 5 simturi) 311280 Ispita DINAUNTRU (ispitele ce ies din inima noastra necuratita - Mt.15,19)) 311290 Ispitele din PREAJMA MORTII 311300 INSOTIREA - indiferenta fata de acel gand, tolerarea lui, convorbirea cu el 311400 ACCEPTAREA (CADEREA) - consimtirea, invoirea cu placere cu acel gand rau 311410 Caderea de-a stanga (in pacate trupesti, comune) 311420x (312470) Caderea de-a dreapta sau de sus (prin mandrie) 311500 ROBIREA - invoirea staruitoare cu acel gand (imagine) din cauza iubirii de pacat. Pierderea starii noastre de bine 311600 (317200; 322200) Lupta cu ispita (lupta duhovniceasca cu lumea, trupul si diavolul; razboiul nevazut) - se poate castiga sau pierde. Ispitele se biruie cu: 311700 PACATUL - practicarea pacatului la care ai fost ispitit (cu mintea/imaginatia, apoi cu trupul/fapta) 311800 PATIMA - repetarea statornica a pacatului; deprindere, obicei (a doua natura, a doua fire), dependenta de patimi (o minciuna repetata de 1000 de ori devine adevar). Urmarile patimilor: 311810 (312440) Deznadejdea ca mai poate scapa de patimi sau/si lipsa pocaintei /spovedaniei din cauza rusinii, mandriei sau/si necredintei. Deprimarea, depresia. Duce la impostura mistica si suicid /sinucidere 311820 (312540) Impostura si erezia (imita sfintenia pe care nu o poate realiza - ca Antihrist si proorocul mincinos) sau apostazia 311830 Sinuciderea sau nebunia - moarte trupeasca si duhovniceasca (ca Iuda), cand nu mai poate suporta mustrarea constiintei sau nu mai poate da un sens vietii triste sau sisifice pe care o are 312000 (141200) Pacatele si plata lor. Frica de Dumnezeu - inceputul intelepciunii. Pacate, patimi (boli spirituale), duhuri ale rautatii - izvorate din iubirea de sine si pierzatoare de har. Omul e sub pacat, sub Lege, sub Porunci, ca in vremea 312100 (412121) Pacate capitale (pe care le fac cei mai multi oameni), impotriva celor 10 porunci dumnezeiesti (impotriva vointei lui Dumnezeu) 312100.01 Sa nu ai alti dumnezei 312100.02 Sa nu faci chip cioplit (idoli) 312100.03 Sa nu iei in desert numele Domnului 312100.04 Sa nu lucrezi in ziua odihnei 312100.05 (312250) Cinsteste pe tatal tau si pe mama ta 312100.06 (312210) Sa nu ucizi 312100.07 (312230, 312420) Sa nu desfranezi 312100.08 Sa nu furi (hotia) 312100.09 Sa nu dai marturie mincinoasa 312100.10 Sa nu doresti cele ale aproapelui 312200 Pacate strigatoare la cer - impotriva aproapelui, care cere de la Dumnezeu pedeapsa imediata (impietresc inima) 312210 (312100.06) Omucidere (Omor voit; Avort. Euthanasie. Suicid) 312220 Oprirea platii lucratorilor (exploatarea omului) 312230x (426400; 312100.07) Perversiuni sexuale (Sodomia-homosexualitatea etc.). Desfranare impotriva firii 312240 Asuprirea vaduvelor, orfanilor si saracilor 312250 (312100.05) Necinstirea parintilor (batjocorirea, asuprirea si neascultarea lor) 312260 Pacate prin cuvant: barfa (clevetirea), injuraturi, jigniri, minciuni, judecata aproapelui, blesteme, juraminte 312300 Pacate impotriva Duhului Sfant (contra virtutilor teologice: credinta, nadejdea, dragostea) fac pocainta cu neputinta 312310 (311250; 311260) Increderea nesocotita in Dumnezeu si in bunatatea Lui. Sminteala (fanatism, habotnicie/superstitie, ispitirea Domnului) 312320 Negarea evidentei. Starea impotriva adevarului. Blasfemie. Ocultism. Magie. Farmece. Lepadarea de Hristos. Prigonirea Bisericii. Nepocainta 312330x (311810, 311820, 311830) Pierderea nadejdii in Dumnezeu. Deznadejdea (duce la impostura mistica si suicid /sinucidere) 312340 Neajutarea pacatosului si dusmanului (dorinta de razbunare, ura pana la moarte); Invidierea virtuosului 312400 Pacate de moarte impotriva noastra insine. Duhurile rautatii (patimi nascute din iubirea egoista de sine - izvor pt.celelalte pacate de capetenie) (1 In.5,16-18). Opt ganduri ale rautatii (Evagrie P., Sf. I.Casian; Sf. Ig.Briancianinov) 312410 Lacomia pantecului (gastrimargia) (1) - se biruie prin infranare 312420 (312100.07, 312230; 426400) Desfranarea (curvia, adulterul) (2) - se biruie prin intreaga intelepciune (paza mintii) 312430 Zgarcenia (iubirea de arginti, de bani). Bogatia/Mamona (3) - se biruie prin neagonisire 312440 Intristarea (negrija pt.mantuirea sufletului, izvorata din deznadejde), deprimarea, depresia (4) - se biruie prin plansul cel fericit (tanguirea pentru caderea in pacate) 312450 Mania (ura) (5) - se biruie cu blandetea 312460 Trandavia (lenea, plictiseala, akedia). Demonul amiezii (6) - se biruie prin trezvie, priveghere 312470 Mandria (trufia), izvor si efect al altor patimi (7) - se biruie cu dragostea; Slava desarta (vanitatea) (8) - se biruie cu smerenia 312480 Zavistia (invidia) 312490x (426100; 426200) Pacate moderne: dependenta de internet si televizor, fumat, droguri, alcool, medicamente 312500 Posedari si tulburari mentale 312510 Posedatul (posedarea propriu-zisa) sau Demonizatul 312520 Nebunul - bolnav psihic (pseudoposedare) 312530 Psihopatul (are vedenii si convorbiri regulate cu "Dumnezeu" sau cu ingeri) - proroc mincinos 312540 (143200) Impostorul mistic (imita sfintenia) - antihrist 312550 Primitivul (prost, dar ucenic credincios prorocului mincinos) 312600x (133200) Plata pacatelor 312900 Frica de Dumnezeu este inceputul intelepciunii - Ps.111,10 (Intelepciunea e ca o sfoara cu 2 capete: primul capat este frica de Dumnezeu iar al doilea este iubirea lui Dumnezeu). 313000 TREPTELE DESPATIMIRII 313100 (324100) FERICIRILE - 9 TREPTE spre desavarsire (Calea Crucii) grupate in 3 grupe de cate 3 (fericirile - continuare a poruncilor si nevointe si virtuti de implinit pt. a intra in imparatia Cerurilor). Omul e sub virtute, sub Har, sub Fericir 313110 Fericiti cei saraci cu duhul ca a lor este inparatia cerurilor (SMERENIA) 313120 Fericiti cei ce plang ca aceia se vor mangaia (SUFERINTA) 313130 Fericiti cei blanzi ca aceia vor mosteni pamantul (BLANDETEA) 313140 Fericiti cei ce flamanzesc si insetoseaza de dreptate ca aceia se vor satura (SETEA DE DREPTATE) 313150 Fericiti cei milostivi ca aceia se vor milui (MILOSTENIA) 313160 Fericiti cei curati cu inima ca aceia vor vedea pe Dumnezeu (INIMA CURATA) 313170 Fericiti facatorii de pace ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema (FACATOR DE PACE) 313180 Fericiti cei prigoniti pentru dreptate ca a lor este imparatia cerurilor (SUFERINTA PENTRU DREPTATE) 313190 Fericiti veti fi cand va vor ocari si prigoni ca plata voastra multa este in ceruri (SUFERINTA PENTRU HRISTOS) 313200 Scara Raiului - Sfantul Ioan Scararul (30 de TREPTE) 313300x Treptele despatimirii (7 trepte, IPS Andrei Andreicut): Credinta, Frica de Dumnezeu, Pocainta, Infranarea, Rabdarea, Nadejdea, Nepatimirea 313400 Nepatimirea (mantuirea, curatia). Viata se compune din 9 TREPTE spirituale (care se suprapun in viata):Nepsis, Ponos, Kopos, Encrateia, Sophrosyne, Agapes, Praotes, Catastasis, Apatheia 314000x (213000) Sfintele Taine (medicamente pentru suflet) si ierurgiile (adjuvante) 315000 Despatimirea prin nevointe (infranari ale patimilor) - asceza propriu-zisa 315100 Disciplinarea (asceza) trupului 315110 (211300) Postul 315111 Ajunarea (post negru) 315112 Postul aspru (uscat) 315113 Postul obisnuit (comun) 315114 Postul usor (dezlegarea la vin, peste, untdelemn) 315115x (721431) Retete de post 315120 Smerirea trupului prin semne vazute (care ne cresc si evlavia launtrica): Semnul Sfintei Cruci, Inchinarea, Sarutatul icoanelor, Metania, Prosternarea etc. 315130 Paza (mortificarea) simturilor (vaz, auz, miros, gust, pipait) 315140 Mortificarea patimilor 315150 Privegherea ("nu stingeti duhul") 315160 Munca fizica si sportul 315170 SARACIA - obligatorie la monahi 315180 FECIORIA (castitatea) - obligatorie la monahi 315190 Insingurarea (stalpnicia, izolarea in pesteri, pe varful unor stanci, in copaci, in camere zavorate) 315200 Disciplinarea mintii (gandurilor). Curatia mintii 315210 ASCULTAREA (obligatorie la monahi) si Libertatea. Ascultarea este aratarea in fapte a smereniei, este mormant al vointei si inviere a smereniei 315211x (312100; 412121) Ascultarea de Dumnezeu (pazirea celor 10 porunci) 315212 Ascultarea de Biserica (9 porunci bisericesti) 315213 Ascultarea de duhovnic si staret (care ne da canon sau sfat) 315220 Paza mintii (mortificarea gandurilor, trezvia, atentia) prin: Paza imaginatiei, rugaciunea lui Iisus, amintirea mortii, a judecatii de apoi si a muncilor vesnice 315230 (722650) Munca intelectuala (studii, cercetari) 315240x (317000) Rugaciunea 315250x (110000) Cuvantul lui Dumnezeu (citirea Sf.Scripturi s.a.) 315260 (461300; 721520; 721540) Psihoterapia ortodoxa a bolilor spirituale (Sa gandim frumos ca sa traim frumos) 315300 (129100) Cele trei cruci ale omului 315310 Crucea de prevenire - Suferinta nedorita (durerea, boala, necazul), dar prin care Dumnezeu ne tine departe de pacate 315320 (461300) Crucea de indreptare (ispasire - nu e pedeapsa, ci condamnare a pacatului facut sau mostenit si deschidere/intoarcere catre viata duhovniceasca/ dumnezeiasca). Pacatul/placerea si boala/durerea 315330 (321000) Crucea de jertfa/sacrificiu (de intarire duhovniceasca), prin care traim (ne daruim) si chiar murim pentru aproapele, in numele Domnului, inmultind talantii primiti spre folosul tuturor 316000 Despatimirea prin virtuti (afirmari de virtuti opuse patimilor). Epectaza 316100 Virtuti teologice sau revelate (potentiale de la botez) - izvorul celorlalte virtuti 316110 Credinta 316120 Nadejdea 316130 (321000) Dragostea (iubirea) 316200 Virtuti cardinale/morale (de capetenie, generice), corespunzatoare celor 3 parti ale sufletului (simtirea, vointa, ratiunea) si armoniei lor 316210 CUMPATAREA (infranarea - echilibru in modul de viata) - (simtirea, pofta, emotie, sentiment) 316220 CURAJUL (barbatia - vointa de a depasi orice piedici din viata crestineasca) - (vointa, iutimea, irascibilitatea) 316230 INTELEPCIUNEA - cea mai importanta (chibzuinta; dreapta socoteala; luarea-aminte; deosebirea; purtarea in asa fel incat sa nu partinesti pe nimeni) - (ratiunea) 316240 DREPTATEA - respectarea indatoririlor si mai ales a Adevarului (armonia celor 3 parti - de mai sus - ale sufletului) 316300 VIRTUTI EVANGHELICE ca patimi si neputinte care, intr-o stare de smerenie, au devenit virtuti 316310 (315120) Smerenia, smerita cugetare (golire de sine-kenoza, defaimare de sine, nimic fara Dumnezeu - nimic cu sine), temelia tuturor virtutilor, singura cale de mantuire. 316320x (317340) Pocainta (plansul) - parerea de rau si parasirea pacatului 316330 Blandetea (pacea) 316340 Milostenia (facerea de bine; bunatatea) 316350x (317370) Inima curata 316360 Rabdarea 316370x (317370) Bucuria 316380 Iertarea (conditie a rugaciunii curate) 316390x (317000) Rugaciunea 316400 Darurile Sfantului Duh ca virtuti care prin lucrarea Duhului Sfant au devenit HARISME (roade-Gal.5,22) 316400.01x (316130; 321000) Dragostea (iubirea) 316400.02x (317370) Bucuria duhovniceasca 316400.03x (316330) Pacea 316400.04x (316360) Indelunga rabdare 316400.05x (316340) Bunatatea 316400.06x (316340) Facerea de bine 316400.07x (316110) Credinta 316400.08x (316330) Blandetea 316400.09x (316210) Infranarea poftelor 316400.10x (317380) Curatia 316400.11 Alte roade: intelepciunea crucii (mintea lui Hristos), rugaciunea inimii, iertarea, nadejdea 317000 Rugaciunea lucratoare /ascetica - mijloc de despatimire si "mama a virtutilor" 317100 Tipuri de rugaciuni. Carti de rugaciuni 317110 Rugaciuni incepatoare (TATAL NOSTRU /rugaciunea domneasca etc.), metanii si inchinaciuni. Crezul sau Credo-ul 317120 Psalmi, psaltiri (diferite de Psaltirea - carte de cult) 317130 Rugaciuni liturgice (cele 7 laude etc.) 317140 (219128) Rugaciuni pt.diferite trebuinte; Acatiste. Paraclise. Canoane 317150 Rugaciuni personale si de obste: - de cerere / marturisire - de multumire - de lauda / preamarire / slava lui Dumnezeu 317160 Rugaciunea lui Iisus. Isihasmul - obligatoriu la monahi (rugaciunea de toata vremea). Linistirea (isihia) 317200 (322200) Treptele rugaciunii ascetice (razboiul nevazut - cu gandurile) 317210 Rugaciunea ACTIVA (orala - cu cuvinte; doar la nivel psihologic, greu primind cele ale Duhului) - corespunde credintei din auzire (Rom.10:17 - credinLLa este din auzire, iar auzirea prin cuvantul lui Hristos) 317220 (317160) Rugaciunea SCURTA (cu putine cuvinte, cu un singur gand). Cand va rugati nu graiti multe (Mt.6,7). Rugaciunea cea scurta sa-ti umple tot sufletul (Sf.Grigorie Sinaitul) 317221 Rugaciunea mintii (rugaciunea noetica) 317222 Rugaciunea inimii (rugaciunea mintii din inima lucratoare) 317223 Rugaciunea ascetica curata /neincetata (rugaciunea mintii din inima curata de sine miscatoare) 317230x (322000) Rugaciunea CONTEMPLATIVA (vazatoare - fara cuvinte) - corespunde credintei din vedere/revelatie 317300 Roadele rugaciunii ascetice 317310 Alungarea gandurilor rele, a ispitelor 317320x (317160) Linistirea gandurilor (isihia ascetica) 317330 Vederea pacatelor 317340 (213400) Pocainta si lacrimile de pocainta (strapungerea inimii). Spovedania. Pocainta e activarea darurilor de la botez (Sf. Ioan Scararul) 317350 Unirea mintii cu inima (prin pocainta) 317360x (316000) Virtutile 317370 Bucuria duhovniceasca 317380 Curatia inimii de patimi (rugaciunea ascetica curata); constiinta curata 317390x (321000) Iubirea de Dumnezeu si de aproapele 319000 (321000) HARUL. Darurile Duhului Sfant - semintele (talantii) si roadele (harismele) ASEMANARII cu Dumnezeu 319100 Darurile naturale si spirituale primite la nastere 319110 (722249) Talente, vocatii (genotip) - GENIILE (cei la care aceste daruri nu se sting din cauza educatiei deficitare in familie/scoala) (fenotip) 319120 (411000) Constiinta morala naturala / fireasca (Rom.2,14-15) - glasul lui Dumnezeu din om (glasul ingerului pazitor) - DREPTII, EROII. 319130 (411110; 632200) Constiinta religioasa / Arhetipuri spirituale (gene ancestrale) specifice mediului religios / mitic / stramosesc dinainte de Hristos - CREDINCIOSII. 319140 (411141; 414340; 481000) Constiinta de neam, a identitatii nationale, constiinta etno-lingvistica (genofond) - sub indrumarea "ingerului comunitatii", al neamului - PATRIOTII 319200 (213000) Daruri primite la cele 3 taine de initiere: la botez/nasterea din nou din apa si din Duh (3 virtuti teologice), la mirungere (7 duhuri Is.11,2) si la impartasanie (indrumarea ingerului Bisericii): 319210x (316110; 316120; 316130) Daruri primite la Botez (Credinta, Nadejdea, Dragostea) - virtuti teologice primite in stare potentiala; daca sunt active, aduc crestere duhovniceasca si mentin treze si constiinta religioasa si eshatologica 319220x (213200) Daruri primite la Mirungere (7 duhuri Is.11,2): 319230 (411110) Constiinta religioasa crestina (a identitatii crestine, duhovnicesti) / constiinta eshatologica - sub indrumarea, dupa botez si impartasanie, a "ingerului comunitatii religioase, al Bisericii. CRESTINII /SFINTII 319300x (316400) Darurile ca virtuti devenite harisme (roade) 319400 (121500) Darurile ca lucrari (energii necreate, divine) ale Duhului Sfant (harismele propriu-zise prin care se raspandeste crestinismul) 319410 (411110) Deosebirea duhurilor. Discernamantul 319420x (516000; 142000; 125141) Proorocii (profetii), citind in inimile oamenilor si invatand dupa Adevar 319430x (515000) Minuni (vindecari etc.) 319440x (516000; 322000) Vise, vedenii, revelatii 319450x (322230; 516000) Descoperiri duhovnicesti 319460 Vorbirea in limbi sau talmacirea limbilor 319470 Cuvant de intelepciune sau de cunoastere 319490 Alte daruri: dragoste, nadejde, credinta, slujire, mangaiere, miluire, ravna, rugaciune s.a. 319500x (213000) Darurile (Harurile) ca lucrari (energii necreate, divine) ale Duhului Sfant in Sfintele Taine 320000 MISTICA (iluminare si indumnezeire). Realizarea Asemanarii depline a omului cu Dumnezeu. Sf.Maxim Mart.: Nu se poate ca mintea sa se ocupe numai de Dumnezeu, de nu va dobandi 3 virtuti: iubirea, infranarea [curatia] si rugaciunea 320000.1 Urcusul dumnezeiesc (trepte): 1.Rugaciunea curata; 2.Caldura inimii; 3.Sfanta lucrare; 4.Lacrimile inimii; 5.Pacea gandurilor; 6.Curatirea mintii; 7.Contemplarea tainelor; 8.Stralucirea straina; Luminarea inimii; Desavarsirea (Filocalia IV) 321000 (315330; 319000; 316130) Iubirea (dragostea) desavarsita (cu Cruce) - sfarsitul faptuirii si izvorul rugaciunii curate si al cunoasterii. Dezgroparea si inmultirea talantilor 321100 (318000) Iubirea duhovniceasca de sine - impacarea cu sine si acceptarea Crucii (dezgroparea talantilor prin nepatimire) 321200 (315330) Iubirea de aproapele (inmultirea talantilor primiti "spre folosul tuturor") - purtarea Crucii tot timpul vietii. Iubirea de dusmani (vrajmasi) 321300 (315330) Iubirea de Dumnezeu - pana la moartea pe Cruce (intelepciunea Crucii, mintea lui Hristos) 322000 Rugaciunea - mijloc de cunoastere / contemplare 322100 Vami / Piedici / inselari (invinse prin trezvie, pt.a avea mintea curata, rug. curata si isihia contemplativa) 322110 Vama imaginatiei (inchipuirii) 322120 Vama ratiunii (ganduri de la diavolii arhiconi) 322130 Vama luminii diavolului; amagiri de la diavol 322140 Vama gandurilor de orice fel 322200 (317200) Treptele rugaciunii contemplative (razboiul nevazut - cu diavolii) 322210 Rugaciune vazatoare (vezi ganduri, ingeri, demoni) 322220 Rugaciune in extaz / uimire (mintea rapita la cer; deschiderea inimii de iubirea fata de Iisus) - cand trezvia aduce isihia 322230 Rugaciune Duhovniceasca (vedere, descoperire duhovniceasca) 323000 Cunoasterea / Contemplarea (prin rugaciunea curata, din inima curatita) = ILUMINARE 323000.1 APOFATISM (teologia negativa: Dumnezeu nu poate fi cunoscut in fiinta Sa pe calea ratiunii), dar poate fi trait pe calea rugaciunii. 323000.2 CATAFATISM (teologia afirmativa: Dumnezeu poate fi cunoscut prin opera Sa ca fiind bun, atotputernic, intelept) 323100 Contemplarea naturala (revelatia lui Dumnezeu in natura si Scriptura) - contemplarea Creatiei cu mintea omeneasca luminata de Duhul Sfant /Sfantul Duh. 323110 Contemplarea fapturilor trupesti - contemplare sensibila 323120 Contemplarea fapturilor netrupesti (nevazute si inteligibile) - contemplare imaginativa 323130 Contemplarea iconomiei dumnezeiesti (descoperire / apocalipsa) - contemplare intelectuala (contemplarea proniei, a judecatii lui Dumnezeu si a intelesului Scripturii) 323200 Contemplarea (vederea, revelatia) lui Dumnezeu (a Sfintei Treimi) - prin harul Duhului Sfant (teologia) - contemplare supranaturala nedesavarsita (are 3 grade: reculegerea, linistea si somnul puterilor) 323210 (121500) Vederea Luminii necreate si a energiilor necreate/divine: vederea (energiilor/lucrarilor) lui Dumnezeu in creatia Sa; Fiinta Sa nu poate fi cunoscuta 323220 (121500) Unirea omului cu Dumnezeu - infiere (trup - suflet cu Duh Sfant - duh) = indumnezeire prin har (unire prin energiile Sale, nu cu fiinta Sa) = asemanarea cu Dumnezeu 324000 Unirea desavarsita cu Dumnezeu: sfintenie, indumnezeire, asemanare deplina a fiului (cel risipitor sau cel mare) cu Tatal. Are 3 grade: unirea, extazul si casatoria duhovniceasca 324100 (313100) Vederea desavarsita si neincetata a lui Dumnezeu (la Invierea de obste; cer nou si pamant nou; implinirea Fericirilor fagaduite) = tinta vietii crestinului - Imparatia Cerurilor) 324200 Urcus fara sfarsit (prin dualitatea iubire/cunoastere dar si prin dualitatea smerenie/necunoastere!). Dragostea are insusiri cognitive, dar Taina lui Dumnezeu este necunostinta mai presus de orice cunoastere. 400000 TEOLOGIE SOCIALA SI MORALA (apostolat, diaconie, misionarism, ortopraxie, asistenta) 410000 Morala crestina. Datoriile crestinului 411000 (319120) Legea morala fireasca (naturala). Om responsabil, corect, constincios, la datorie, cu bun simt. Deosebeste binele de rau; binele si adevarul realizate spontan. Constiinta morala - glasul lui Dumnezeu din om, o ramasita a harului p 411100 (121410; 721572) CONSTIINTA (lat. cum-scientia: a sti impreuna (cu Dumnezeu). Tot ce e constient e in Dumnezeu si deci exista cu adevarat, adica e vesnic (sufletul). 411110 (319130; 319230; 319410) CONSTIINTA MORALA RELIGIOASA (CMR) - cugetul - actiune comuna a mintii, vointei si sentimentului privind conformitatea faptelor cu legea religioasa morala, privind intentia care le inspira. 411120 CONSTIINTA PSIHOLOGICA - constiinta Eului, constiinta de sine (constienta) si de cele din jur. E o actiune doar a mintii (gandul la tine insuti si la cele din jur), e doar amprenta harului pierdut 411130 (731210) Constiinta Artificiala (CA), obtinuta pornind de la Inteligenta Artificiala (IA). 411140 (721540) Supraconstientul (transconstient, metaconstient), subconstientul si inconstientul 411141x (319140; 414340; 323100) Supraconstientul natural (constiinta de neam, constiinta religioasa, dar si contemplarea naturala) 411142x (319230; 323200) Supraconstientul supranatural (constiinta identitatii crestine /constiinta eshatologica, dar si contemplarea supranaturala) 411143 Subconstientul 411144 Inconstientul 411180 Liberul arbitru sau libertatea vointei. Libertatea de alegere intre bine si rau este garantul libertatii morale pentru ca astfel omul e responsabil de alegerea facuta 412000 Legea morala dumnezeiasca (legea vesnica, planul si vointa lui Dumnezeu). Vointa lui Dumnezeu este binele. Binele este unit cu Frumosul (armonia) si Adevarul (dreptatea) 412100 Legea morala a Vechiului Testament 412110 Legea premozaica (inainte de Moise) - porunci date de Dumnezeu (prin revelatie) lui Noe si Avraam (Gen.7, 2; 9, 1-7; 17, 10; 28, 8) 412120 Legea mozaica (legea lui Moise) - porunci date de Dumnezeu (prin revelatie) lui Moise 412121 (312100) Legea morala - cele 10 porunci dumnezeiesti (decalog) 412122 Legea ceremoniala (acte sfinte, jertfe/sacrificii, obiecte sfinte, spalari etc), doar cu rol de trezire a constiintei pacatului, a pocaintei. Cand a devenit un formalism, glasul proorocilor s-a auzit (Osea: 6, 6: mila voiesc, iar nu jertfa) 412123 Legea politica (civila sau juridica) - organizarea poporului evreu intr-un stat teocratic 412200 Legea morala a Noului Testament - legea harului, duhului, libertatii, iubirii, evangheliei. Nu are porunci, ci adevaruri, sfaturi, indemnuri (fericiri, parabole, judecata de obste). Avem mintea lui Hristos si constiinta Lui morala 413000 Legea morala omeneasca 413100x (126000) Legea bisericeasca (canoane, porunci) - drept bisericesc 413200x (750000) Legea civila 414000 Datoriile crestinului 414100 Datoriile fata de Dumnezeu 414200 Datoriile crestinului fata de sine insusi 414300 Datoriile crestinului fata de aproapele (familie, societate, neam, stat) 414400 Datoriile crestinului fata de Biserica 414500 Datoriile fata de natura (ecologia) 415000 Iubirea sau dragostea, cea de multe feluri (eros, storge, agape, ludus, pragma, philia, philautia, mania) 420000 (722700) Familia crestina. Copiii. Tinerii 421000 (213600) Casatoria (cununia, nunta). Taina dragostei inainte si dupa casatorie 422000 (722610) Nasterea de prunci. Educatia crestina a copilului. Parintii (mama si tata) 422100 (722611) Jocuri, indeletniciri si rugaciuni pentru copii. Carti de colorat 422200 (722611) Povestiri crestine pentru copii 423000 (722610) Viata de familie. Femeia si barbatul 424000 (312.210) Problemele familiei: Contraceptia. Avortul. Adulterul. Divortul 425000 (722612) Tinerii. Prietenia. Adolescenta 426000 (312000) Problemele tinerilor, si oamenilor in general, si pedagogia crestina. Dependentele 426100 Dependenta de Internet, televizor, telefon, muzica decadenta, dansul (jocul) decadent, jocurile de noroc, luxul 426200 Dependenta de tigari (fumat), alcool, droguri, medicamente (folosite abuziv) 426300 Grupurile, gastile, bandele 426400 (312100.07; 312420) Indragostirea si sexualitatea. Pornografia, masturbarea (onania, malahia), homosexualitatea. Dependenta. Neprihanirea (infranarea pana la casatorie) 427000 Tinerii in Biserica 428000 Casa crestinului 440000 Asistenta sociala, medicala si spirituala. Filantropia. Daruri/donatii 441000 Cabinete de indrumare familiala crestina 441100 Prevenirea avortului si a abandonului copilului 441200 Prevenirea abandonului familiar si scolar 441300 Prevenirea destramarii familiei 441400 Incredintarea copiilor abandonati unor familii crestine, prin infiere 442000 Integrare profesionala 443000 Persoane cu dizabilitati/handicap/nevoi speciale (indrumari, advocacy pt. drepturi etc.) 444000 Cantine de ajutor social 445000 Camine si centre de zi 445100 Camine si centre de zi pentru Batrani 445200 Camine si centre de zi pentru Copii abandonati sau din familii dezorganizate 445300 Camine si centre de zi pentru dependenti de alcool si droguri 446000 Servicii de ingrijire a bolnavilor si batranilor la domiciliu 447000 Alte servicii sociale comunitare 448000 Centre medicale de prevenire, diagnostic si tratament 450000 Misionarism - Propovaduire (Misiologie; Apostolat) 451000 (722800) Pelerinaje (turism religios) la locuri sfinte 451100 Locurile sfinte din Israel / Tara Sfanta (Sfanta Lumina de la Sfantul Mormant) 451200x (722810) Biserici si manastiri romanesti (cu icoane si moaste) din Romania si din lume 451300 Biserici si manastiri din Grecia si Muntele Athos. Istoria Muntelui Athos 451400 Biserici si manastiri din Rusia 451500 Biserici si manastiri din alte tari ortodoxe (Serbia, Bulgaria, Georgia etc.) 451600 Biserici si manastiri din Italia (Roma etc.) si Vatican. Istoria Vaticanului 451700 Biserici si manastiri din alte tari neortodoxe (Turcia, Iordania, Egipt, Siria etc.) 451800 Biserici si manastiri crestine neortodoxe 451900x (722860) Agentii de pelerinaje 452000 (223500) Siteuri, bloguri, newslettere 453000 (521000) Ateliere, tabere, conferinte, simpozioane, cursuri (cateheze: 521000) etc. 454000 Educatia religioasa in scoala 455000 Radio, Televiziuni/Filme, Edituri si redactii crestine 456000 (612600; 213510; 233120) Misionarismul laic (al mirenilor). Rolul femeii in viata Bisericii 460000 Medicina crestina. Bioetica. Boala si suferinta 461000 Medicina crestina (sacroterapia) 461200 Medicii si Biserica. Medicina si credinta. Spitalul crestin 461300 (315260; 315300) Boala si suferinta in crestinism. Metode crestine de vindecare 462000 Bioetica crestina (inginerie genetica, procreere, eugenie, avort, transsexualitate, mamele surogat, transplant de organe, eutanasie; experimente pe fiinte umane, inclusiv cu vaccinuri etc.) 470000 Armata si biserica. Razboiul 480000 Biserica si statul. Biserica si natiunea/neamul 481000 (319140; 611500; 611600; 618190) Istoria relatiilor dintre Biserica, Stat si natiune/neam 482000 (722450) Credinta si ideologia / politica 483000 Legislatie culte 484000 (750000) Legi anticrestine. Referendumuri, lobby, petitii, alegeri, legislatie 490000 Biserica si economia, banii, afacerile, proprietatea 500000 SCRIERI CRESTINE 510000 Vieti de sfinti, marturii, scrieri duhovnicesti 511000 Paterice. Materice. Limonarii 512000 Vieti de Sfinti si Cuviosi Parinti. Sinaxare. Calendare. Proloage (Aghiografia) 512100 Vietile Sfintilor din perioada Vechiului Testament: PATRIARHI: Noe, Avraam, Isaac, Lot, Iacob/Israel, Iosif, Moise, Aaron; PROFETI etc. 512200 Vietile Sfintilor si a altor persoane din Noul Testament (Sfintii Apostoli etc.) si ale Parintilor apostolici 512300 Vieti de Sfinti si Cuviosi Parinti 512310 Vieti de Sfinti si Cuviosi Romani 512320 Vieti de Sfinti si Cuviosi Greci 512330 Vieti de sfinti si cuviosi athoniti 512340 Vieti de Sfinti si Cuviosi Rusi 512350 Vieti de Sfinti si Cuviosi Sarbi 512360 Vieti de Sfinti si Cuviosi Bulgari 512370 Vieti de Sfinti si Cuviosi Georgieni 512380 Vieti de Sfinti si Cuviosi Ciprioti 512400 Vieti de Sfinti Martiri (mucenici) si marturisitori 512400.1 Teologia martiriului 512410 Vieti de Sfinti Martiri (mucenici) si marturisitori Romani 512411 Martiri si marturisitori romani in inchisorile comuniste 512420 Vieti de Sfinti Martiri (mucenici) Rusi. Martiri si marturisitori rusi in inchisorile comuniste 512500 Vieti de sfinte si cuvioase 513000 (112200; 114000; 113313.3) Scrisori, epistole 514000 Jurnale si memorii crestine. Amintiri. Autobiografii. Confesiuni 515000 Marturii crestine. Minuni (vindecari etc.) 515100 Minunile Domnului 515200 Minunile Maicii Domnului 515300 (132130) Minuni ale Sfintilor Ingeri 515400 Minuni ale sfintilor 515500 Marturii crestine si intamplari minunate 515900 (152000; 632000) Minuni si false minuni 516000 (600000.1) Proorocii /profetii. Vise, vedenii, revelatii, descoperiri 516100 (690000) Proorocii /profetii. Proorocii si previziuni ale vremurilor din urma 516200 (323000) Vise, vedenii, revelatii, descoperiri 516900 (632000; 152000; 322100) Profetii, vise, vedenii adevarate si false 518000 Scrieri duhovnicesti 518100 Scrieri duhovnicesti athonite (din Muntele Athos) 518200 Scrieri duhovnicesti - autori romani 518300 Scrieri duhovnicesti - autori greci 518400 Scrieri duhovnicesti - autori rusi 518500 Scrieri duhovnicesti - autori sarbi 519000 Alte scrieri crestine 520000 Ghiduri si indrumatoare ortodoxe. Invataturi si sfaturi 521000 (120000) Ghiduri si indrumatoare de invatatura ortodoxa. Catehisme 522000 Ghiduri si indrumatoare de viata crestina si duhovniceasca 522100 Indrumari de viata bisericeasca 522200 (300000.1) Indrumari de viata duhovniceasca 522210 (213400; 213410; 213300) Indreptare de spovedanie. Randuieli pentru impartasanie 522300 Indrumari de viata crestina in lume/societate 523000 Invataturi si sfaturi 530000 Reviste ortodoxe 540000 (117000) Dictionare si enciclopedii ortodoxe de cuvinte, semne, simboluri, sfinti, teologi etc. 540000.1 (640000.3) Antologii tematice; culegeri de maxime si cugetari crestine 550000 Literatura crestina 551000 Romane, eseuri si povestiri crestine 551100 Romane, eseuri si povestiri crestine - autori romani 551200 Romane, eseuri si povestiri crestine - autori straini 552000 Poezii crestine 560000 Religie si cultura 570000x Siteuri, bloguri si newslettere ortodoxe 580000x (745000) Scrierea /elaborarea de lucrari teologice si duhovnicesti 590000 (611000.1) Scrieri - Parinti si Scriitori Bisericesti mai importanti (cronologic) - in Patrologii (sec.I-VIII), Filocalii, PSB si altele 591000 Parintii Apostolici (sec.I) 591100 Invatatura celor 12 Apostoli (Didahia) - primul catehism (morala liturgica) 591200 Sf. Clement Romanul (92-101) - Epistolele catre Corinteni: cea mai veche epistola crestina (in afara celor din Biblie) - conceptia crestina despre pace si ordine 591300 Sf. Ignatie din Antiohia (cca 35-110) Teoforul - episcop, ucenic al Apostolului Ioan. Epistole (despre ierarhie, ecumenism si martiriu crestin; o hristologie a credintei, nu a mintii) 591400 Sf. Policarp din Smirna (cca 69-168) - episcop, ucenic al Apostolului Ioan (Epistola catre Filipeni - despre familie si relatia Biserica-Stat). Posibil autor: Epistola catre Diognet 591500 Sf. Papias din Hierapolis () - episcop, ascultator al lui Ioan si insotitor al lui Policarp 591600 Epistola lui Pseudo-Barnaba (o paralela cu iudaismul) 591700 Pastorul lui Herma (reinnoire spirituala si pocainta) 591800 Sf. Dionisie Pseudo-Areopagitul (unul din cei 70 de apostoli; unele scrieri par a fi din sec.V!) 591900 Alti Parinti Apostolici - scrieri 592000 Parinti greci (sec. II-VIII) - scrieri 592000.01x Sf. Iustin Martirul si Filosoful (cca 100-165) 592000.02x Sf. Irineu de Lyon (130-202), de loc din Smirna 592000.03x Clement al Alexandriei (150-215) - primul teolog crestin 592000.04x Origen (185-255) - din primii teologi crestini 592000.05x Sf. Atanasie al Alexandriei (293-373) 592000.06x Sf. Petru din Sevastia (319-387) 592000.07x Sf. Vasile cel Mare (330-379) 592000.08x Sf. Grigore de Nyssa (Bogoslovul) (330-395) 592000.09x Sf. Ioan Gura de Aur (Hrisostomul) (347-407) 592000.10x Sf. Grigore de Nazianz (Teologul) (330-390) 592000.11x Evagrie Ponticul (345-399) 592000.12x Sf. Chiril al Alexandriei (375-444) 592000.13x Sf. Marcu Ascetul (Pustnicul) 592000.14x Sf. Maxim Marturisitorul (580-662) 592000.15x Sf. Ioan Damaschinul (676-749) 592000.30x Alti parinti si apologeti greci - scrieri (Aristide din Atena - sec.II; Tatian Asirianul - sec.II; Teofil al Antiohiei - sec.II; Atenagora Atenianul - sec.II; Atenagora Atenianul - sec.II; Grigorie Taumaturgul/de Neocezareea - 213-275; Dio 593000 Parinti latini (sec. II-VIII) - scrieri 593000.01x Tertulian (160-220) - parintele crestinatatii apusene 593000.02x Sf. Ciprian (200-258) 593000.03x Minucius Felix (sec.II-III) 593000.04x Lactantiu (cca 245-cca 326) 593000.05x Sf. Ambrozie din Milano (340-397) 593000.06x Sf. Ieronim din Stridonium (347-420) 593000.07x Fericitul Augustin (354-430) - din Hipona 593000.08x Sf. Grigore cel Mare (540-604), papa 593000.09x Sf. Isidor de Sevilia (560-636) 593000.30x Alti parinti si apologeti latini - scrieri 594000 Alti parinti, scriitori si apologeti crestini pana in sec.VIII - scrieri 594000.01x Sf. Irineu (135-cca 200) 594000.02x Sf. Ipolit (-235) 594000.03x Eusebiu din Cezareea (275-339) 594000.04x Sf. Antonie cel Mare (251-356) 594000.05x Sf. Efrem Sirul (306-373) 594000.06x Sf. Macarie Egipteanul (295-392) 594000.07x Sf. Niceta de Remesiana (335-) 594000.08x Sf. Ioan Casian (360-435) 594000.09x Sf. Arsenie cel Mare (355-449) 594000.10x Sf. Roman Melodul (460-560) 594000.11x Sf. Dionisie Exiguul (465-545) 594000.12x Sf. Sofronie al Ierusalimului (550-639) 594000.13x Sf. Ioan Scararul / Scolasticul (579-649) 594000.14x Sf. Anastasie Sinaitul (630-700) 594000.15x Sf. Isaac Sirul (640-700) - din Ninive 594000.16x Sf. Gherman al Constantinopolului (634-733) 594000.17x Sf. Andrei Criteanul (660-740) 594000.30x Alti parinti, scriitori si apologeti crestini pana in sec.VIII - scrieri (Chiril al Ierusalimului - 315-386; Didim cel Orb - 313-398; Sf.Epifanie de Salamina-Cipru - 310-403; Isidor Pelusiotul - m.436; Leontiu de Bizant - 485-543) 595000 Parinti, scriitori si apologeti crestini dupa sec.VIII, din Rasarit 595000.01x Sf. Metodie (-847) 595000.02x Sf. Teodor Studitul (759-826) 595000.03x Sf. Fotie cel Mare (810-893) 595000.04x Leon VI Inteleptul (Filosoful) (865-912) 595000.05x Sf. Simeon Metafrast (900-987) 595000.06x Sf. Simeon Noul Teolog (949-1022) 595000.07x Sf. Teofilact al Ohridei (1055-1108) 595000.08x Sf. Neofit Zavoratul din Cipru (1134-1220) 595000.09x Sf. Grigorie Palama (1296-1359) 595000.10x Sf. Nicolae Cabasila (1300-1371) 595000.11x Sf. Simeon al Tesalonicului (1381-1429) 595000.12x Sf. Marcu Eugenicul (al Efesului) (1391-1444) 595000.13x Sf. Nicodim Aghioritul (1749-1809) 595000.30x Alti parinti, scriitori si apologeti crestini dupa sec.VIII, din Rasarit - scrieri 596000 Parinti, scriitori si apologeti crestini dupa sec.VIII, din Apus - scrieri 596000.01x Ioan Scotus Eriugena (810-877) 596000.02x Anselm de Canterbury (1033-1109) 596000.03x Petru Abelard (1079-1142) 596000.04x Albertus Magnus (1205-1280) 596000.05x Raymond de Lulle (1233-1315) 596000.06x Roger Bacon (1214-1292) 596000.07x Bonaventura (1217-1274) 596000.08x Toma d`Aquino (1225-1274) 596000.09x Ioan Duns Scotus (1266-1308) 596000.10x Dante Alighieri (1265-1321) 596000.11x Meister Eckhart (1260-1327) 596000.12x Nicolaus Cusanus (1401-1464) 596000.13x Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) 596000.14x Ulrich Zwingli (1484-1531) 596000.15x Desiderius Erasmus (1469-1536) 596000.16x Martin Luther (1483-1546) 596000.17x Ignatiu de Loyola (cca. 1491-1556) 596000.18x Jean Calvin (1509-1564) 596000.19x Blaise Pascal (1323-1662) - matematician, fizician si filosof religios 596000.20x Emanuel Swedenborg (1688-1772) 596000.21x John Wesley (1703-1791) 596000.30x Alti parinti, scriitori si apologeti crestini dupa sec.VIII, din Apus - scrieri 597000 Parinti, scriitori si apologeti crestini contemporani (dupa 1800) - scrieri 597000.01x Soren Kierkegaard (1813-1855) - filosof, scriitor si teolog danez 597000.02x Aleksei Homiakov (1804-1860) 597000.03x Sf. Ignatie Briancianinov (1807-1867), episcop 597000.04x Feodor Dostoievski (1821-1881) 597000.05x Sf. Teofan Zavoratul (1815-1894) 597000.06x Sf. Ioan de Kronstadt (1829-1909) 597000.07x Vladimir Soloviov (1853-1900) 597000.08x Sf. Nectarie din Eghina (1846-1920) 597000.09x Rudolf Otto (1869-1937), luteran 597000.10x Pavel Florenski (1882-1937) 597000.11x Sf. Siluan Athonitul (1866-1938) 597000.12x Serghei Bulgakov (1871-1944) 597000.13x Nikolai Berdiaev (1874-1948) 597000.14x Sf. Nicolae Velimirovici (1880-1956) 597000.15x Vladimir Losski (1903-1958) 597000.16x Sf. Iosif Isihastul (1898-1959) 597000.17x Sf. Luca al Crimeei (1877-1961) 597000.18x Gheorghe Florovski (1893-1979) 597000.19x Ilarion Felea (1903-1961) 597000.20x C.S. Lewis (1898-1963), anglican 597000.21x Paul Tillich (1886-1965), luteran 597000.22x Karl Barth (1886-1968), reformat 597000.23x Paul Evdokimov (1901-1970) 597000.24x Nicodim Mandita (1886-1975), protosinghel 597000.25x Sf. Iustin Popovici (1894-1979) 597000.26x Serafim Rose (1934-1982) 597000.27x Alexander Schmemann (1921-1983) 597000.28x Aleksandr Meni (1935-1990) 597000.29x Hans Urs von Balthasar (1905-1988), cardinal 597000.30x Serafim Alexiev (1912-1993), arhimandrit 597000.31x John Meyendorff (1926-1992) 597000.32x Sf. Sofronie Saharov (1896-1993) 597000.33x Dumitru Staniloae (1903-1993) 597000.34x Arsenie Boca (1910-1989) 597000.35x Ilie Cleopa (1912-1998) 597000.36x Nil Dorobantu (1920-1977), ieroschimonah 597000.37x Antonie de Suroj (Bloom) (1914-2003), Mitropolit 597000.38x Sf. Paisie Aghioritul (1924-1994) 597000.39x Jaroslav Pelikan (1923-2006) 597000.40x Ioannis Romanides (1927-2001) 597000.41x Ioannis Foundoulis (1927-2007) 597000.42x Nikos Matsoukas (1934-2006) 597000.43x Thomas F. Torrance (1913-2007), protestant 597000.44x Olivier Clement (1921-2009) 597000.45x Teofil Paraian (1929-2009) 597000.46x Ioannis Zizioulas (1931-), Mitropolit de Pergam 597000.47x Emilianos Simonopetritul (1934-2019), arhimandrit 597000.48x Kallistos Ware (1934-), episcop 597000.49x Christos Yannaras (1935-) 597000.50x Andrew Louth (1944-) 597000.51x Hierotheos Vlachos (1945-), Mitropolit 597000.52x Zaharia Zaharou (1946-) 597000.53x Nicholas Thomas Wright (1948-) 597000.54x Jean-Claude Larchet (1949-) 597000.55x Constantin Coman (1953-) 597000.56x George Remete (1954-) 597000.57x Ioan I. Ica jr. (1960-) 597000.58x Ilarion Alfeyev (1966-), mitropolit 597000.59x John Behr (1966-) 597000.60x Cristian Badilita (1968-) 597000.61x Adrian Sorin Mihalache (1970-), teolog 597000.62x Adrian Lemeni (1971-), teolog 597000.63x Daniel Lemeni (1972-), teolog 597000.64x Savatie Bastovoi (1976-), ieromonah 597000.99x Alti parinti, scriitori si apologeti crestini contemporani (dupa 1800) - scrieri 600000 (133000) ISTORIA RELIGIILOR, POPOARELOR, MITURILOR. TIMP ISTORIC/ PROFAN SI TIMP MISTIC/ SACRU. ANTROPOLOGIA STIINTIFICA 600000.1 (211000; 721100; 516000) TIMPUL istoric/profan si timpul mistic/sacru/vesnic. Teologia istoriei. Sensul eshatologic al timpului. Sensul istoriei. Profetii istorice. Sincronicitate si coincidenta.. SPATIUL fizic si spatiul sacru 600000.2 (133000; 152200) Antropologia ISTORICA. Cronografia. Sensul si scopul vietii omului 610000 Crestinismul 611000 Istoria Bisericii Universale (Crestine ) 611000.1 (126000; 213800; 590000) Nasterea Bisericii (Pogorarea Duhului Sfant). Formarea dogmei (pana in 787; hotararile sinoadelor; crezul). Istoria dogmei (cresterea dogmei/Traditiei, nu evolutia ei). Istoria literaturii crestine (patrologii) 611000.11 Anul 325 Sinodul I Niceea 611000.12 Anul 381 Sinodul II Constantinopol 611000.13 Anul 431 Sinodul III Efes 611000.14 Anul 451 Sinodul IV Calcedon 611000.15 Anul 553 Sinodul V Constantinopol 611000.16 Anul 680 Sinodul VI Constantinopol 611000.17 Anul 787 Sinodul VII Niceea 611000.18 Anul 842 Stabilirea Praznicului Ortodoxiei 611000.19 Anul 988 Increstinarea Rusiei 611000.2 Hermeneutica teologica ortodoxa (interpretare, exegeza). Teologia dinamica. Teologumene si pareri (invataturi de credinta bazate pe revelatie divina, dar care inca nu au devenit dogme) 611100x (618100) Ereziile primelor secole (I-VIII) 611200 (230000) Istoria organizarii Bisericii 611210 Organizarea Bisericii in primul mileniu. PENTARHIA (patriarhii stabilite la sinoadele ecumenice in locurile unde au propovaduit Apostolii): 611211x (611500) Patriarhia/tronul Romei (Sf.Ap.Petru) - primul intre egali 611212 Patriarhia/tronul Constantinopolului (Sf.Ap.Andrei) - primul intre egali 611213 Patriarhia/tronul Alexandriei (Sf.Ap.Marcu) 611214 Patriarhia/tronul Antiohiei (Sf.Ap.Petru) 611215 Patriarhia/tronul Ierusalimului (Sf.Ap.Iacov) 611220 Organizarea Bisericii in mileniul al doilea si astazi (Autocefalia) 611300 Biserica primara (crestinismul timpuriu sec. I-IV). Edictul de la Milano (313). Persecutiile pana la sfarsitul sec. IV 611500 Biserica Catolica (prima Roma). Vatican. Papa 611510 Biserica Romana pana la 1054. Schisma din 1054 611520 Biserica Catolica (dupa 1054) 611520.1 Concordatele 611520.2 Cruciadele (1096-1270) 611520.3 Inchizitia (1183-sec19) 611520.4 Iezuitii (1534) 611520.5 Ordine calugaresti. Opus Dei 611520.6 Papa. Istoria papilor 611520.7 Vaticanul 611520.8 Biserica greco-catolica 611520.9 Biserica catolica astazi 611550 (618200) Invatatura de credinta catolica 611600 (612000; 120000) Biserica Ortodoxa (istoria) 611610 Bizantul (395-1453). Constantinopolul (a doua Roma). Caderea Constantinopolului (1453) 611620 Biserica Ortodoxa dupa 1453. Panslavismul (Moscova - a treia Roma?!): 1510-1917 611630 Biserica Ortodoxa incepand din secolul 19 pana astazi 611700 (671000) Relatiile dintre Bizant si Occident, dintre ortodocsi si catolici 611800x (613300; 613400) Reforma protestanta (1517-) 611900x (693000) Viitorul Bisericii 612000 Biserici Ortodoxe locale - istoria lor 612100 Biserici autocefale pe stil nou (calendar iulian indreptat) 612100.01x (611212) Biserica din Constantinopol (Patriarhia Ecumenica) - 1924 612100.02 Biserica (Arhiepiscopia) Ortodoxa Greaca 612100.03 Biserica (Arhiepiscopia) Ortodoxa Cipriota 612100.04 Biserica Ortodoxa Romana (B.O.R.) - 1924 612100.041 Istoria Bisericii Ortodoxe Romane 612100.042 Inceputurile crestinismului romanesc (sec. I-VI) 612100.043 Biserica Romano-Catolica si Biserica Greco-Catolica (unita cu Roma - 1698) in Romania (relatiile cu Biserica Ortodoxa Romana) 612100.044 Crestinismul romanesc pana la instaurarea comunismului 612100.045 Biserica Ortodoxa Romana in perioada comunista 612100.046 Crestinismul in Romania in postcomunism/globalism 612100.05x (611214) Biserica (Patriarhia) Antiohiei - 1924 612100.06 Biserica Ortodoxa Bulgara - 1968 612100.07 Biserica Ortodoxa Albaneza 612100.08 Biserica Ortodoxa Poloneza 612100.09 Biserica (Mitropolia) Ortodoxa Ceha si Slovaca 612100.10 (611213) Biserica (Patriarhia) Alexandriei - 1928 612200 Biserici autocefale pe stil vechi (calendar iulian neindreptat) 612210 Biserica Ortodoxa Georgiana (Gruzina) 612220 Biserica Ortodoxa Rusa 612230 Biserica Ortodoxa Sarba 612240x (611215) Biserica (Patriarhia) Ortodoxa Greaca a Ierusalimului 612250x (451300) Sf Munte Athos (sub jurisdictia Patriarhiei Ecumenice) 612300 Biserici autonome pe stil nou (sub jurisdictia Patriarhiei de Constantinopol) 612310 Biserica Ortodoxa Finlandeza 612320 Biserici Ortodoxe din Occident 612400 Biserici autonome pe stil vechi (sub jurisdictia Patriarhiei de Constantinopol) 612410 Biserica Ortodoxa Sinaita 612420 Biserica Ortodoxa Japoneza 612430 Biserica Ortodoxa Chineza 612440 Biserica Ortodoxa Estoniana (Patriarhia Ecumenica) 612450 Biserica Ortodoxa Estoniana (Patriarhia Moscovei) 612460 Biserica Ortodoxa Ucraineana (Patriarhia Moscovei) 612470 Biserica Ortodoxa Moldoveneasca (Patriarhia Moscovei) 612480 Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Romana) 612500 Biserici necanonice 612510 Biserici de stil vechi (inclusiv cele de mai sus) 612511 Biserica Ortodoxa Ucraineana (Patriarhia de Kiev) 612512 Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Romania 612513 Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Bulgaria 612514 Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Grecia 612515 Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Rusia 612516 Biserica Ortodoxa de Rit Vechi a Lipovenilor 612520 (618170) Biserici orientale necalcedoniene (monofizite) 612521 Biserica Ortodoxa Copta din Alexandria 612522 Biserica Ortodoxa Armeana 612523 Biserica Abisiniei 612524 Biserica Siriaca Veche 612525 Biserica Siriaca din India 612600 (456000) Asociatii si fundatii ortodoxe 612610 Organizatii ortodoxe romane 612611 Oastea Domnului 612612 Rugul aprins 612613 Miscarea Legionara (Legiunea Arhanghelului Mihail) - ortodocsi si greco-catolici. Fratia de Cruce 612614 Asociatii ale tineretului ortodox (ASCOR, LTCOR, ATOR etc.) 612615 Bucuria Darului 612616 Asociatia Ortopraxia (fosta Asociatia Pentru Isihasm) 612619 Alte organizatii ortodoxe romane 612620 Organizatii ortodoxe straine 612621 Syndesmos 612629 Alta org.ortodoxe straine 612700 Ortodoxia in alte tari 612710 Ortodoxia in Ungaria 612720 Ortodoxia in Liban 612730 Ortodoxia in Ucraina 613000 (618000) Biserici, asociatii si secte crestine (neortodoxe) 613100 Biserici Greco-catolice (biserici catolice de rit bizantin, unite cu Roma) 613100.01 Biserica Ucraineana Catolica (1596) 613100.02 Biserica Ruteana Greco-Catolica (1646) - SUA 613100.03x (612100.043) Biserica Romana Unita cu Roma (1698). Biserica Greco-Catolica 613100.04 Biserica Greco-Catolica Slovaca 613100.05 Biserica Greco-Catolica Maghiara 613100.06 Biserica Greco-Catolica Albaneza 613100.07 Biserica Greco-Catolica Bulgara 613100.08 Biserica Greco-Catolica Greaca (Grecia si Turcia) 613100.09 Biserica Greco-Catolica Italo-Albaneza 613100.10 Biserica Eparhiei de Krizevci (Serbia) 613100.11 Biserica Greco-Catolica din Macedonia 613100.12 Biserica Greco-Catolica Melchita 613100.13 Biserica Greco-Catolica Rusa 613100.14 Biserica Greco-Catolica Bielorusa 613200x (611500) Biserica Romano-Catolica. Vaticanul. Biserici vechi-catolice (separate in 1871 - Conciliul I) 613300 Protestanti 613310 Lutherani (lutherani; reformisti) 613320 Calvini (reformati) 613330 Anglicani (apostolica) 613340 Prezbiterieni (calvini) 613350 Congregationalistii (calvini) 613400 Neoprotestanti 613410 Baptisti (accent pe botez) 613420 Penticostali (accent pe pogorarea Duhului Sfant) 613430 Adventisti (accent pe a doua venire a Domnului) 613440 Evanghelisti (accent pe Biblie - sola Scriptura) 613500 Biserici, Secte si organizatii crestine secularizate 613510 Biserica Metodista Unita 613520 Biserica Unificarii (Moon) 613530 Biserica Unitariana 613540 Mormonii 613550 Biserica scientologica (Stiinta crestina) 613560 Martorii lui Iehova (hiliasti, anarhisti) 613570 Sfantul Graal 613580x (611520.5) Opus Dei 613590 Alte biserici, secte si organizatii crestine secularizate 613600 Secte mistice 613610 Bogomilii (catharii, albigenzii) 613620 Inochentistii 613630 Noul Ierusalim 613640 Milenaristii (hiliasm) 613650x (632700; 618120) Neognosticii 613690 Alte secte mistice 613800 Copacul neroditor al crestinismului (copacul uscat / Biserica Catolica) 613800.02x (611520) 1054 - Biserica Romano-Catolica 613800.03x (613300) 1517 - Inceputul Reformei 613800.04x (613310) 1524 - Luteranii (lutheranii) 613800.05x (613330) 1534 - Anglicanii 613800.06 1560 - Prezbiterienii 613800.07x (611520.8) 1596 - Biseica Greco-Catolica (unita cu Roma) 613800.08 1600 - Congregationalistii 613800.09x (613410) 1606 - Baptistii 613800.10 1647 - Cvecherii 613800.11x (613510) 1739 - Bis. Episc. Metodista 613800.12x (613430) 1780 - Adventistii de ziua a 7-a 613800.13 1800 - Fratii in Hristos 613800.14 1817 - Studistii 613800.15 1827 - Ucenicii lui Hristos 613800.16x (613540) 1830 - Mormonii 613800.17x (613430) 1831 - Adventistii 613800.18 1865 - Armata mantuirii 613800.19 1870 - Vechii Catolici 613800.20x (613550) 1879 - Biserica scientologica (Stiinta crestina) 613800.21x (613560) 1880 - Martorii lui Iehova 613800.22 1895 - Menonitii 613800.23 1895 - Nazarinenii 613800.24x (613420) 1901 - Penticostalii 613800.25 1922 - Renascentistii 613800.26 1925 - Sectele crestine 613800.27 1921 - Autocefalia rascolnicilor 613800.28 1992 - Patriarhatul de Kiev 613900 (611550) Carti crestine neortodoxe 618000 (613000; 150000; 100000) Teologie ecumenica (simbolica). Abaterile dogmatice (doctrinare) ale crestinismului. Sectologia (argumente dogmatice si biblice). Simbolul/crezul raportat la catolici si protestanti 618100 Ereziile primelor secole (I-VIII). Invataturi gresite 618110 Simonism, Apocatastaza (restaurarea lumii) 618120 (113312; 632700) Gnosticism (nazareeni, ebioniti, valentinieni, marcioniti, elkasaitii) 618121 Pistis Sophia 618122x (113312) Evanghelii gnostice 618130 Montanism, maniheism, dochetism, messalianism, aftardochetii s.a. 618140 (121000) Erezii antitrinitare (monarhianism, arianism, subordinationism, pneumatomahism) 618150x (618200.01) Filioque (Duhul Sfant purcede si de la Fiul) 618160 Apolinarismul; Nestorianism; donatism, luciferianism 618170 (612520) Monofizitism. Monotelism 618190 (218260; 480000) Alte erezii: Iconoclasm, filetism 618200 (611550) Ereziile catolice. Invataturi gresite 618200.01 Filioque (Duhul Sfant purcede si de la Fiul) 618200.02 INFAILIBILITATEA papala (papa nu poate gresi cand predica si da legi) 618200.03 VICARUL lui Hristos (papa e loctiitor/inlocuitor al lui Hristos pe pamant si urmasul sf. Petru, avand cheile imparatiei cerurilor) 618200.04 PRIMATUL papal. Suprematia papala (papa este cap al intregii Biserici a lui Hristos, deasupra tuturor episcopilor) 618200.05 Purgatoriul (intre rai si iad este un loc de purificare de unde toti vor intra in rai, toti se vor mantui) 618200.06 Imaculata conceptie (Maica Domnului s-a nascut altfel decat toti oamenii si este fara pacatul stramosesc) 618200.07 Indulgentele papale (sfintii ar da papei din faptele lor bune, care le vinde celor cu putine fapte bune) 618200.08 Predestinatia (omul are un destin pe care nu-l poate modifica) 618200.09 Hirotonia numai prin mir si ungere, fara punerea mainilor pe cap, cum e succesiunea apostolica) 618200.10 Impartasirea credinciosilor doar cu azima (trup) nu si cu vin (sange) 618200.11 Duminica si de sarbatori strang recoltele (muncesc) 618200.12 Harul creat (Harul lui Dumnezeu este creat) 618200.13 La marturisirea pacatelor preotul nu-l vede pe credincios (stau in cabine alaturate) 618200.14 Liturghia fara proscomidie. Fara Sf. Taine 618200.15 Casatoria a doua e interzisa indiferent de motive 618200.16 Substantialitatea (la sfintirea Darurilor nu se invoca Duhul Sfant) 618200.17 Botezul prin stropire sau turnare, nu prin afundare, iar mirungerea se face dupa 7-8 ani) 618200.18 Azimile (slujesc cu paine nedospita, ca la evrei) 618200.19 Celibatul preotilor de mir (calcand hotararile Sf. Parinti) 618200.20 Insemnarea cu Sf. Cruce de la stanga la dreapta si cu toata palma sau cu 2 degete. Papa nu face cruce! 618200.30 Alte erezii catolice 618300 Erezii contemporane 618310x (671000) Ecumenismul crestin 618320x (672000) Ecumenismul interreligios (erezia ereziilor) 618330x (631000) Inscrierea in societati secrete (portile iadului) 618400 Schismele (despartirea de Biserica sau nesupunerea) 618400x (632000; 633000) Practici necrestine. New Age 618500 Blasfemia (defaimarea in public a credintei, cultului sau simbolurilor ortodoxe) 618500x (613300; 613400; 613500; 613600) Protestanti, neoprotestanti, secte mistice si secularizate 618600 Sacrilegiul sau ierosilia (profanarea bunurilor sacre sau lipsa de respect fata de cele sfinte) 618700 Nerespectarea Marturisirii / juramantului de la hirotonire si Sperjurul (juramantul fals) 618800 Simonia (coruptia): mita, nepotism, abuz de putere, influente sau presiuni politice 618900 Apostazia (renuntarea la credinta ortodoxa) 619000 Convertiri la Ortodoxie 620000 Religii vechi traditionale; mituri si legende (necrestine) 621000 Religiile popoarelor primitive (credinta in nemurire, reincarnare, Zeita Mama, totemismul etc.) 622000 Religiile popoarelor tribale contemporane - Animismul 622100 Credinta in mana (putere tainica din lucruri si fiinte) 622200 Animismul (lucrurile si fiintele sunt insufletite de spirite) 622300 Magia (fetisism, samanism, magie populara, divinatia, tabu-ul, totemismul, cultul stramosilor) 622400 Zeul suprem (monoteismul primitiv) 623000 Politeismul antic 623100 Politeismul mesopotamian (sec.XXX-XX i.e.n.) 623110 Atrahasis 623120 Enouma Elis; Mitul lui Auzou; Mitul lui Era 623130 Epopeea lui Ghilgames; Mitul lui Adapa; Mitul lui Etana 623200 Politeismul egiptean 623210 Cartea egipteana a mortilor 623220 Textele sarcofagelor si Textele piramidelor 623300 Politeismul grecesc 623310 Iliada (de Homer) - sec.VIII i.e.n. 623320 Odiseea (de Homer) 623330 "Teogonia" si "Munci si zile" (de Hesiod) - sec.VIII i.e.n. 623340 Metamorfoze (de Ovidiu) 623350 Corpus Hermeticum (Tabula Smaragdina; Divinul Poimandres etc.) de Hermes Trismegistos 623370x (632341) Oracolele caldeene (sec. II e.n.) 623400 Politeismul roman 623410x (632342) Cartile (oracolele) sibiline 623420 Eneida (de Vergiliu) 623500 Politeismul vechilor germani 623510 Edda (1220) - despre Walhalla si Thule 623600 Politeismul african 623700 Politeismul japonez (shintoism) 623800 Politeismul american: Mayasi (Mexic, urmasi ai olmecilor), azteci, tolteci, incasi (Peru), zapoteci, mixteci. Scrieri maya: 623810 Tonalamatl (Cartea zilelor) - calendar pt.preziceri 623820 Popol Vuh (Cartea sfaturilor - povestiri despre inceputuri) 623830 Cartile lui Chilam Balam (Cartea profetiilor) si varianta Codexul de la Paris (cartea mayasa a mortilor) 623900 Mituri si legende romanesti/dacice/tracice 624000 (651100) Iudaismul (Mozaismul) 624100 Kabbala (Traditia secreta/mistica despre Tora). Cabala 624110 Cartea Formarii (Sepher Yet sirah) 624120 Cartea Emanatiilor (Sepher Sephiroth) 624130 Focul Purificator (Asch Metzareph) 624140 Cartea Splendorii (Sepher ha - Zohar) 624141 Cartea Misterului Pecetluit (Sphra Dtzenioutha) 624142 Marea Adunare Sfanta 624143 Mica Adunare Sfanta 624144 Casa lui Elohim 624145 Cartea Revolutiilor Sufletelor 624150 Tarot (Gematria; Themuria; Notarikon) 624160 Claviculele lui Solomon (esoterismul tarotului) 624200 Talmudul 624210 Talmud ierusalimitean (Misna+Ghemara) 624220 Talmud babilonian 624300 (111000) Vechiul Testament. Scrierile aramaice. Esenienii 624700 Templul lui Solomon 624800 Relatia evreilor cu crestinii 625000 (651200) Islamul (Mahomedanismul) - din sec. VII e.n. 625100 Coranul si autorul lui: Muhammad = Mahomed 625200 Sufismul 625300 Secte musulmane 625310 Siiti si sunniti 625320 Vahhabiti (Arabia Saudita) 625330 Behaismul 625500 Scrieri islamice 625600 (627200) Scrieri arabe (dinainte de islam) 625700 (631800; 664940) Califatul si jihadul. Terorismul islamic. Religie si stat in islam 625800 Relatiile dintre musulmani si evrei 625900 (151000) Relatiile dintre musulmani si crestini 626000 (653100) Religii si practici indiene (Hinduism) 626100 Zei (religii) hinduse 626110 Persoana Suprema (Bhagavan Krsna) = Isa (Dumnezeu) 626120 Brahma (brahmanism)-Siva (sivaism)-Visnu (vishnuism) 626200 Scrieri 626210 Vedele (Veda; Brahmana; Aranyaka) - sec.X-XXX i.e.n. 626220 Upanishadele (inclusiv Bhagavad-Gita). Vedanta-sutra (sfarsitul Vedelor) 626230 Puranele (legendele incepututrilor) s.a. 626240 Mahabharata (sec.V i.e.n.) 626250 Ramayana (de Valmiki) - sec.IV i.e.n. 626260 Legea lui Manu (sec.VI i.e.n.)) 626270 Pancatantra (sec.X e.n.) 626280 Sakuntala (de Kalidasa) - sec-IV-V e.n. 626290 Alte scrieri indiene vechi 626300 Erezii hinduse (doctrine nihiliste) 626310 Jainism (Mahavira - sec.VI i.e.n.) 626311 Anga (Elemente de doctrina) 626312 Upanga (Completari ale doctrinei) 626320 Budism (Buddha - sec.VI i.e.n.) 626321 Tripitaka (Cosul intreit): Vinaya, Sutta, Abhidhamma 626322 Milinda-panha (intrebarile regelui Milinda) 626323 Texte "Mahayana" si "Vajrayana" - Budismul Mahayana 626324 Texte Zen - Budismul Zen (japonez) 626325 Bardo Thodol (Cartea tibetana a mortilor) - Budismul tibetan 626326 (621100) Reincarnare (karma). Nirvana 626330 Carvaka 626340 Sikhismul (sec.XV) 626341 Adi Granth (Cartea sfanta - cartea invatator) 626400 Doctrine ortodoxe (antieretice) - darsanas, sutras 626410 Vedanta (atman si maya) 626420 Mimamsa-sutra (elevarea prin realizarea datoriei; karma) - de Jaimini - sec.II e.n. 626430 Nyaya (filosofia logicii si rationamentului) - sec.III i.e.n. 626440 Vaisesika (teoria atomica vedica) - sec.III i.e.n. 626450 Samkhya (stiinta sufletului si a materiei) - sec.III i.e.n. 626460 Yoga-sutra (autodisciplina pt.realizarea de sine) - de Patanjali 626461 Shiva-Samhita (Cartea secretelor din Hatha si Tantra-Yoga) 626469 Alte scrieri si practici yoga 626800x (151000) Yoga, budismul si crestinismul 627000 Mazdeism (zoroastrism, mithraism) - Iran; sec.VII i.e.n. 627100 Avesta (de Zarathustra sau Zoroastru) 627200 Sah Named (Cartea regilor sau Cronica sahilor) - de Firdousi 628000 Traditia chineza 628100 Carti mitologice 628110 Cartea muntilor si marilor (2190 i.e.n.) 628120 Cartea scrierilor stravechi 628130 Calatoria Regelui Mu (281 e.n.) 628200 Carti canonice (sacre) 628210 Cartea transformarilor (Yi Jing) - sec.XXX-V i.e.n. 628220 Cartea Documentelor (Istoriei) - sec.XXIV-VII i.e.n. 628230 Cartea Poemelor (Muzicii) - s-a pierdut 628240 Cartea Riturilor 628250 Analele Primavara-Toamna (istoria anilor 722-481 i.e.n.) 628300 Confucius si Confucianismul (canonic) 628310 Analectele (de Confucius - sec.V-VI i.e.n.) 628320 Marea invatatura 628330 Doctrina despre echilibru si lege 628340 Cartea lui Mencius - sec.IV i.e.n. 628400 Daoism (Taoism). Texte (2-8) din canonul sfant (Cosul Tao): 628410 Cartea despre Cale si Virtutea ei (Dao de Jing) - de Lao Tse (sec.IV i.e.n.) 628420 Cartea despre Armonia intunericului 628430 Cartea Marelui Suflu 628440 Cartea sunetelor inimii 628450 Clasicul Puritatii (Adevarul Clasic despre vidul desavarsit) 628460 Istoria Marii Lumini 628470 Cartea schimbarii moravurilor 628480 Cartea recompenselor 628490 Secretul Florii de Aur + Cartea Constiintei si Vietii 628800x (151000) Traditia chineza si crestinismul 629000 Alte credinte si popoare antice (hititi etc.) 630000 Credinte si practici necrestine (Kabbala/Cabala Occidentala) 631000 Societati secrete (portile iadului) 631100 Masoneria (francmasoneria). Riturile masoneriei 631110 Ritul York; Ritul Scotian Vechi/Antic si Acceptat; Ritul Francez sau Ritul Modern; Ritul Schroeder; Ritul Swedenborg (ritul suedez); Ritul Emulatie; Ritul Scotian Rectificat (rit crestin de influenta teosofica) 631120 Riturile Masoneriei Egiptene: Ritul lui Misraim, Ritul lui Memfis, Ritul de Memfis-Misraim (secte masonice) 631200 Ordinul Templierilor, Ordinul de Malta 631300 Rozacrucienii 631700 Ordinul Iluminatilor (Illuminati) 631800 (625700; 664940) Societati teroriste si criminale, mafia (trafic de persoane, droguri, arme) 631900 Alte societati secrete 632000 Miscari, practici si organizatii esoterice si spiritiste (profetii mincinosi) - New Age 632100 Psihanaliza (Freud, Jung) 632200 (319130) Fenomene paranormale. Bioenergie. Radiestezie. OZN-extraterestri (ufologi, raelieni) 632300 Practici divinatorii, oculte si medical-esoterice 632310 Astrologie. Zodii. Horoscop 632320 (624150) Ghicit in carti. Tarot. Rune 632330 Numerologie 632340 Oracole (caldeene si sibiline) 632350x (628210) Yi Jing (Cartea transformarilor) 632360 Chiromantie (ghicitul in palma); necromantie 632370 Interpretarea viselor 632380 (312322) Descantece. Superstitii. Vrajitorie. Magie. Ocultism. Spiritism. Alchimie. Vampirism 632390 Alte practici divinatorii (dat in bobi, ghicit in cafea etc.) 632500x (613550) Scientologia 632600 Practici orientale/hinduse; miscari guruiste 632700 (618120; 113312) Neognosticism: Antropozofie / Teozofie. Scolile Waldorf (Rudolf Steiner). Cronica akasha. Miscarea Graal. Eckankar 632800 Satanism (ritualuri satanice, muzica rock) 632900 Alte practici esoterice 633000 Practici si obiceiuri populare sau pagane 640000 (650000) POPOARE, rase si limbi, culturi si civilizatii (Geneza 10). Turnul Babel (Gen. 11). Ingerii pazitori ai popoarelor (Grupele sanguine. Metisajul si poligamia / poliandria nu permit mentinerea puritatii genetice). 640000.1x (742100 ) Originea si evolutia limbajului si a limbilor 640000.2 Dictionare si enciclopedii de religii, simboluri, semne, mituri, popoare, state (in afara celor ortodoxe). 640000.3 (540000.1) Antologii; culegeri de proverbe, maxime si cugetari diverse 641000 (132138.1) POPOARE SEMITE. Rasa semita (religiosi). SV Asia (Orient Apropiat si Mijlociu). Sem = nume, radacina, samanta, chemare, urmas). Initial grupa sanguina 0 (vanatori, carnivori) apoi B (nomazi, omnivori). Inger pazitor: Mihail (Dan.10, 641100 (651100) Evreii (Israel) - 12 triburi sefarzi (semiti) Fac.49. Gr. sanguina 0 (din ei apar cei cu gr. B). Iacob a avut 4 sotii (4 tipuri de mitocondrii) si 12 fii (frati). Unitatea lui Israel e religioasa, nu genetica 641100-02 Simeon 641100.01 Levi (sau Manase) 641100.03 Iuda 641100.04 Ruben - pierdut (Yemen, Afganistan si Pakistan) 641100.05 Isahar - pierdut 641100.06 Zabulon - pierdut 641100.07 Aser (Afganistan si Pakistan) 641100.08 Gad - pierdut (Yemen) 641100.09 Iosif (sau Efraim si Manase) - pierdut (India, Nigria, Afganistan si Pakistan) 641100.10 Veniamin 641100.11 Dan - pierdut (Etiopia). Dan facut de Iacob cu servitoarea hamita/neagra Bilba ("cea care naste" - in limba Bantu din Africa de Sud), deci era mulatru. 641100.12 Neftali - pierdut 641200x (625000; 651200) ARABI - grupa sanguina 0. O parte din ei, sunitii, sunt de fapt israeliti din cele 10 semintii deportate in sec. 8 i.H. de asirieni, undeva spre nord. 641300 (711500) Fenicieni, Canaaneni, Akkadieni (babilonieni), Asirieni (chaldei), Aramei (sirieni) 642000 POPOARE IAFETITE (INDOEUROPENE). Rasa alba (intelectuali). Europa (caucazieni si arieni/indoeuropeni), Turcia, Persia, Campia Turaniei, India. Iafet = raspandire, frumos, culoare deschisa. Initial gr. sanguina A+Rh negativ, agricultor, vegeta 642100 Armeni, Hititi, Sumerieni, Persi, Mezi 642200 Popoare turcice (nomazi): turci, uiguri, avari, huni (azi unguri), tatari, khazari (azi evrei aschenazi: hamito-iafetiti) 642300 Traci (daco-geti, cimerieni etc.), sciti, celti, etrusci 642400 Germani (popoare germanice) : Goti, vandali, franci, angli, saxoni (Azi: Germani, austrieci, scandinavi, olandezi; Englezi, scotieni, irlandezi) 642500 Greci (din Iafet, dar s-au asezat peste semitii pelasgi) 642600 Latini (Azi: Romani, francezi, italieni, spanioli, portughezi; Popoarele Americii Latine). Getii erau poligami (aveau si 10-12 neveste) 642700 Slavi (Azi: Rusi, ucraineni, bulgari,slovaci, sarbi, croati, cehi, polonezi) 643000 POPOARE HAMITE. Rasa neagra (trupesti, senzuali). N Africii, V Asiei. Ham = negru, nervos, senzual. La origine: grupa sanguina A2 643100 Tuaregi (Azi: Niger, Mali, Algeria, Libia si Burkina Faso) 643200 Etiopieni, libieni, somalezi, pigmei, kusiti (Azi: sudanezi), berberi (azi: marocani) etc. 643300 Egipteni (hamito-semitici) 644000 POPOARE AMESTECATE sau IZOLATE Rasa galbena (mongoloida); initial gr.sanguina B, nomad, omnivor. Rasa rosie (gr.sanguina 0). Rasa malaeziana/insulara (gr.sanguina A1). Asia (S si E; Extremul Orient) 644100 Indieni (dravidieni peste care au venit arienii). Dravidieni (protoindieni) - hamito-iafetiti dar cu scriere semita!!! 644200 Mongoli (protomongoli peste care au venit prototurci) 644300 Chinezi, japonezi, coreeni, vietnamezi 644400 Eschimosi, amerindieni (Incasi, azteci, mayasi, indieni - pieile rosii) - grupa sanguina 0 644500 Australieni, papuasi, indonezieni, malaezieni etc. - grupa sanguina A1 644600 Metisi, mulatri etc. 650000 (640000) Istoria lumii. Imperii, conducatori, razboaie, revolutii 650000.1 Dictionare, enciclopedii si atlase de istorie si geografie a lumii 651000 Orientul Mijlociu si Africa 651100 (624000; 641100; 111000.1) Israel (evreii). Antisemitism. Holocaust. Sionism 651110 Palestina (Gaza, Cisiordania) 651200 (625000; 641200) Tari arabe 651210 Siria 651220 Irak 651230 Arabia Saudita 651240 Iran 651250 Iordania 651260 Turcia 651270 (643300) Egipt 651280 Qatar 651290 Alte state din Orientul Mijlociu (Bahrain, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Liban, Oman, Yemen) si Africa 652000 Europa si Bazinul Mediteranean 652100 (642300; 642600) ROMANIA - Istorie si patrimoniu 652100.1 Istoria romanilor 652100.2 Istoria Transilvaniei. Ardealul 652100.3 Istoria Basarabiei 652100.4 Istoria romanilor de pretutindeni (gin teritoriile ocupate/cedate si din diaspora) 652110 Istoria Romanilor de la inceputuri pana la intemeierea Tarii Romanesti (i.H.-1330): Dacii / getii. Daco-romanii 652111 Cetati, sanctuare, columne, asezari dacice 652112 (742100; 742300) Limba daco-getilor si limba romana 652113x (623900) Mituri si legende romanesti/dacice/tracice 652120 Istoria Romanilor din sec. XIII pana la Revolutia lui Tudor (1330-1821). Basarab I, Mircea cel Batran, Iancu de Hunedoara, Vlad Tepes, Stefan cel Mare, Petru Rares, Radu de la Afumati, Ion Voda, Mihai Viteazul, Constantin Brancoveanu (1688-171 652130 Lupta pentru realizarea statului national unitar si pana la instaurarea comunismului (1821-1947) 652131 Revolutia din 1821 (Tudor Vladimirescu), Revolutia de la 1848 (Nicolae Balcescu, Mihail Kogalniceanu), Avram Iancu, Alexandru Ioan Cuza 652132 Razboiul de independenta 1877; Unirea din 1918; Perioada interbelica. Primul si al doilea razboi mondial 652140 (659000) Comunismul in Romania (1947-1989) 652150 (660000) Globalizarea in Romania (din 1990) 652180 Cultura, civilizatia si spiritualitatea romana. Romanismul 652181 Patrimoniu romanesc (oameni, locuri, creatii/opere, natura) 652190 Viitorul Romaniei (politic, social, economic, religios) 652200x (611500) Vatican 652300 (642700) Rusia 652400 (642500) Grecia 652500 (642400) Germania 652600 (642600) Italia 652700 (642600) Franta 652800 (642400) Anglia (Marea Britanie) 652900 Alte state europene 653000 Asia si Australia, Oceania, Antarctica 653100 (626000; 644100) India; Tibet 653200 (644300) China 653300 (644300) Japonia 653400 (644300) Coreea de Sud si Coreea de Nord 653500 (644200) Mongolia 653600 Pakistan 653700 (644500) Australia 653800 Noua Zeelanda 653900 Alte state asiatice 654000 America de Nord, America Centrala si America de Sud. Indiile de Vest 654100 Statele unite ale Americii - SUA 654200 Canada 654300 Mexic 654400 Cuba 654500 Argentina 654600 Brazilia 654700 Venezuela 654800 Peru 654900 Alte state americane 655000 Epoca straveche (Preistoria): de la origini pana la descoperirea scrierii 656000 Epoca veche (Antichitatea): 3500 i.H.- sec.V d.H. 657000 Epoca medievala (Evul mediu): sec.V d.H.- sec.XV d.H. 658000 (661220) Epoca moderna: sec.XV d.H.- sec.XVIII d.H. (Iluminismul. Revolutia Franceza - 1789) 659000 Epoca contemporana (industriala). Capitalismul si comunismul. Nazismul: sec.XIX d.H. - 1989 (caderea comunismului) 660000 (690000) Globalizarea. Noua ordine mondiala. Comunismul capitalizat si informatizat (1989 - ) 661000 Texte (documente) si principii de baza ale totalitarismului si globalizarii 661100 Texte (documente) aflate la baza gandirii totalitariste si globalizante 661200 Principii si metode globalizatoare (colectivism contra individualism si teocratie) 661210x (680000; 718000) Democratia si drepturile "omului fara Dumnezeu" (Libertate, egalitate, fraternitate), drepturi care duc in final la secularizare si inlocuirea democratiei cu anarhia 661220 (626300; 715000; 718000) Nihilism (fara Dumnezeu, supraomul); Iluminism (cultul inlocuit de cultura, credinta de talent); Globalism (cultura inlocuita de civilizatie, talentul de tehnica, fraternitatea de solidaritate) 661230 Psihologia multimii. Manipularea maselor prin indobitocire, infantilizare. Corectitudinea politica. Controlul mintii si strategia fricii. TV omogenizeaza modul de viata 661240 Societatea informationala (nu industriala) 661250 (143800; 693000) Controlul total (Big Brother). Codul de bare si pecetea sau semnul Fiarei (numele Fiarei sau numarul numelui Fiarei: 666) 661260 Malthusanismul si eugenia 661270 Multiculturalismul 661280 Migratia araba 662000 Victimele globalizarii: religiile, natiunile, familia, invatamantul, proprietatea, dreptul la asociere (comuniune) 663000 Societatea civila. Democratia si Drepturile omului fara Dumnezeu. Drepturile minoritatilor. Anarhia ("Dezbina si stapaneste" sau "Prin haos, la o noua ordine") 663100 Democratia participativa (initiative, referendumuri, demonstratii, manifestari) 663200 Drepturile minoritatilor etnice, nationale si religioase. Antisemitism (Liga Anti-Defaimare) 663300 Drepturile minoritatilor sexuale etc. 663400 Drepturile minorilor 663500 Feminismul 663700 Ecologistii (Greenpeace, Clubul Sierra) 663800x (680000; 718000) Anarhistii (antiglobalisti manipulati; globalisti cu masca antiglobalista). Rolul anarhiei e intarirea statului politienesc. Anarhia e antisistem (antistat, antiguvern) pana se va propune un guvernul mondial 664000 Organizatii secrete, economice si financiare multinationale si suprastatale. Firme multinationale (consortii) si corporatii 664100x (631000) Societati secrete (Illuminati) 664200 Cluburi de reflexie si Teoria conspiratiei 664210 Club Bilderberg (1954), Comisia Trilaterala (1973; Europa, America; Asia), Consiliul Relatiilor Externe - CFR (include si Skull&Bones/Cranii si Oase - univ.Yale si Harvard) 664220 IFRI (Inst.Fr.Rel.Int.), Club de la Roma, Forum Ec.Mond.Davos, Secolul, Fund.Saint-Simon, Inst.Aspen, secte, retele naziste 664300 Organizatii economice (OCDE, OMC, Comisia Europeana - cu comisari nealesi democratic si facand parte si din alte organizatii si firme globalizante) 664400 Banci (FMI, BM, BCE, alte banci centrale). Banca Centrala Mondiala (ex. Banca Internationala de Reglementare - Bank for International Settlements-BIS) si moneda mondiala (ex.: SDR-Special Drawing Rights emisa de FMI sau phoenix - din 2018) 664500 Societati de Asigurare 664600 Mass Media 664700 Societati petroliere si de alte resurse naturale 664800 Firme de informatica, internet, calculatoare 664900 Organizatii politice, militare, stiintifice si politienesti multinationale si suprastatale. Servicii de informatii. Razboi armat, razboi rece 664910 Organizatii politice (ONU, OMS) 664920 Organizatii militare, politienesti, servicii de informatii: NATO, Curtea Internationala de Justitie, Interpol, NSA, FBI, CIA, ISI (Pakistan), Mossad, MI6, FSB, BND (Germania), ASIS (Australia), MSS (China), RAW (India), DGSA (Franta) 664930 Organizatii stiintifice militare (MAJI, Jason Group, asociatii ale savantilor) 664940 (625700; 631800) Structuri non-statale teroriste 665000 Uniuni de state (Imperii) si lideri globali. Reducerea si anularea suveranitatii statale 666000 Parlament, guvern si lider mondial 669000 Dictionare, enciclopedii si atlase de istorie si geografie a lumii globalizate 670000 (151000) Ecumenismul. Dialog intra si interreligios. Prozelitismul. Antiecumenismul 671000 (618000) Dialogul si Ecumenismul crestin 671100 Conferinta Bisericilor Europene (KEK) 671200 Consiliul Conferintelor Episcopale Catolice din Europa (CCEE) 671300 Adunarea Ecumenica Europeana (AEE) 671800 (611300) Al VIII-lea Sinod Ecumenic (ecumenic sau ecumenist?) 671900 (123123) Pricipiile ecumenismului canonic: comuniune ecleziala, autoritate, sinodalitate (conciliaritate, sobornicitate, catolicitate) 673000 (151000) Dialogul si Ecumenismul interreligios /sincretismul (erezia ereziilor) 673200 Sincretism religios (Chrislam etc.) 680000 (718000) Anarhia 690000 (666000; 516100) Geopolitica. Viitorologie (viitorul politic, social, economic, religios) 691000 (662000) Viitorul politic si social 692000 Viitorul economic, tehnologic si stiintific 693000 (143800; 661250) Viitorul religios. Subminarea crestinismului. Viitorul crestinismului in lume. Crize, mutatii, provocari 700000 CULTURA. STIINTE. ARTE SI LITERATURA 710000 Filosofie, Metafizica, Logica (istoria lor) 710000.1 Filosofia adamica 711000 Filosofia antica 711100 Gandirea primitiva 711200x (626000) Filosofia indiana 711300x (628000) Filosofia chineza (Lao Tse, Confucius) 711400 Filosofia greaca 711410 Thales, Anaximandru, Anaximene, Pitagora, Heraclit, Anaxagora, Empedocle, Leucipp, Democrit 711420 Sofistii (Protagoras, Gorgias) 711430 Socrate; Platon; 711440 Aristotel 711450 Stoicii 711460 Epicur 711470 Scepticismul 711500 (641300) Filosofia orientului (sumeriana, babiloniana, asiriana, feniciana, hitita, aramaica, ebraica, iraniana) 712000 Filosofia patristica (sec. I-VIII) 712100 (591000; 592000; 593000; 594000) Apostolii, Parintii apostolici, Origene, Augustin, Boethius, Ioan Gura de Aur, Pseudo-Dionisie Areopagitul, Ioan Damaschin, Maxim Marturisitorul, Grigorie de Nyssa si multi-multi altii 713000 Scolastica (sec.IX-XV) in perioada medievala 713100 I.Scotus Eriugena; Anselm de Canterbury Bonaventura; Albert cel Mare; Toma de Aquino; R.Lullus R.Bacon; D.Scotus; W.Occam; M. Eckhart; N.Cusanus 714000 Renasterea (sec.XV-XVIII). Umanismul (sec.XIV-XVI) si rationalismul (sec.XVII-XVIII) 714100 Umanisti: F.Bacon; H.Spencer; Leonardo da Vinci; I.Newton; Erasmus din Rotterdam; Nicolaus Olahus 714200 Rationalisti: Descartes, Spinoza, Leibnitz, Kant 715000 Filosofia transcedentala. Metafizica. Iluminismul (sec.XVIII-XIX) 715100 Filosofia transcedentala: Kant; Hegel; Sheling; 715200 Metafizica: Heidegger, Schopenhauer; 715300 Iluminismul: cultul e inlocuit de cultura (Voltaire; J.J.Rousseau; Lessing; Herder; in Romania: Scoala Ardeleana) 716000 Materialismul. Ateismul (sec.XIX-XX) 716100 Comunismul (Marx, Engels, Lenin etc.) 717000 Psihologismul si logica 717100 Psihologismul filosofic si logic (sec.XVII-XX). L.Wittgenstein, B. Russell, 717200 Logica pura (sec.XIX-XX). Logica matematica (sec.XIX-XX). Bolzano; Husserl s.a. 718000 (133200.10x; 663800; 671000; 661220) Nihilism. Pragmatism. Tehnicism. Liberalism. Anarhism. Globalism (sec.XIX- ). F. Nietzsche, 719000 Alte scrieri filosofice 719100 Filosofia romana 720000 Stiinta. Istoria stiintei 721000 Stiinte exacte si naturale 721100 TIMPUL 721110 Timpul astronomic. Calendare 721120x (600000.1) Timpul istoric 721130 Timpul fizic 721140x (600000.1; 211000) Timpul metafizic (mitic, mistic) 721150 Timpul psihologic 721200 Cosmogonie, Cosmologie, Astronomie 721300 Matematica, fizica, chimie 721400 Medicina si alimentatie 721410 Medicina alopata. Diagnosticul si tratamentul bolilor 721420 Medicina homeopata 721430 Medicina naturista. Fitoterapie 721431 Alimentatie naturista. Retete de post 721440 Medicina alternativa (acupunctura, kinetoterapie, reflexoterapie, hidroterapie, masaj, reiki etc.) 721450 Medicamente, remedii, vaccinuri (agende, cataloage) 721460 Anatomia si fiziologia omului 721470 Medicina familiei. Grupe de sange. Alimentatie sanatoasa (retete, diete). Aditivii alimentari (E-urile) si OMG. Gradinarit ecologic. Cosmetice naturiste 721480 Primul ajutor medical 721490 Prevenirea imbolnavirilor si longevitatea. Igiena, sport de intretinere, stil de viata. Geriatrie 721500 Psihologie. Psihoterapie. Psihanaliza. Psihogenealogie. Dezvoltare personala 721510 Psihologie. Inteligenta, memorie, creativitate. Caracter si personalitate. Inteligenta sociala si emotionala. Controlul emotiilor si sentimentelor 721520 (315260) Psihoterapie 721521 (423000) Psihologia si psihoterapia barbatului si a femeii 721530 Psihanaliza. Traumele copilariei si ale vietii 721531 Freud - vointa de placere 721532 Addler - vointa de putere 721533 Jung - vointa de individualizare / autenticitate 721534 Frankl - vointa de sens. Logoterapie 721535 Psihogenealogia 721550 Dezvoltare personala. Coaching. NLP. Inteligenta emotionala 721560 (722210; 722440) Liderii. Charisma. Persuasiunea. Comunicare. Socializare 721570 Creierul si mintea. Somnul si Visele. Constiinta. Credinta, vedenii, revelatii. Iluzii si inselari 721571 Creierul si mintea. Neurostiinte 721572 (411100) Constiinta. Stari amplificate ale constiintei. Lipsa constiintei morale la psihopati. Inconstientul. Supraconstientul 721573 Somnul si visele 721574 (315260) Credinta, vedenii, revelatii. Iluzii si inselari 721580 Teste psihologice. Exercitii si activitati psihologice 721590 Dictionare de psihologie si psihoterapie 721600 Biologie, Genetica; Botanica, Zoologie. Evolutia speciilor (darwinism). Agricultura 721700 Geografie, Geologie, mediu, 721710 Pamantul, vulcanii, cutremurele 721720 Atmosfera, clima, mediul. Poluare. Protectia mediului. Ecologia 721730 Mari, oceane, rauri, lacuri 721740 (722800) Harti, atlase si ghiduri (geografice, climatice, politice, demografice, economice, rutiere, turistice etc.) 721800x (750000) Istoria lumii 721900 (632200) Fenomene neelucidate de stiinta. Mistere 722000 Stiinte sociale 722100 Economie. Afaceri. Finante. Contabilitate si gestiune 722110 Stiinte economice. Macroeconomie 722120 Finante. Banci. Asigurari. Contabilitate si gestiune 722130 Productie si comert. Achizitii publice /Licitatii 722140 Afaceri / antreprenoriat. Proiecte si planuri de afaceri. Contracte comerciale. Modele de formulare 722150 Metode si surse de finantare 722160 Afaceri internationale 722170x (722591) Legislatie economica si financiara 722200 Management. Organizarea muncii. Resurse umane 722210 (721560) Metode de management. Liderii afacerilor (conducatorii de proiecte). Echipa 722220 Organizarea muncii 722230 Management financiar 722240 Resurse umane 722241 (721530) Angajare /Recrutare 722242 Contracte de munca. Fise de post 722243 Pregatirea si perfectionare profesionala. Evaluarea profesionala 722244 Sanatatea si securitatea muncii (SSM) 722245 Legislatia muncii. Codul muncii. Protectia datelor personale (GDPR) 722249 (414330; 319000; 721500; 600000.2) Orientarea profesionala in cariera/munca. Alegerea profesiei. Vocatie, chemare, talent si talant. Sensul si scopul vietii omului 722300 Marketing. Vanzari. Relatii publice. Publicitate 722310 Metode de marketing. Studiul pietei. Construirea pietei 722320 Marketing online 722330 Reclama si publicitate 722340 Relatii publice 722350 Vanzari. Relatia cu clientii. Ofertare. Negociere 722400 Societate. Politica. Guvernare. ONG - organizatii neguvernamentale. Sociologie 722410 Sociologia. Moravuri. Mentalitati. Libertate. Dreptate. Manipulare. Razboi psihologic 722420 Asociatii si fundatii. Legislatie ONG 722430 Politica. Partide, miscari si sindicate. Alegerile. Legislatie partide si alegeri 722440 (721560) Liderii politici. Liderii organizatiilor 722450 (482000) Ideologii. Utopii 722500 Drept. Justitie. Dreptate. Constitutia (contractul social). Legislatia 722510 Istoria dreptului. Surse de drept. Tipuri si sisteme de drept 722520 Drept public. Drept statal. Drept constitutional. Drept administrativ 722521 Statul. Structura statala. Organe de stat. Puteri de stat 722521.1 Puterea legislativa (Camera deputatilor si Senatul) 722521.2 Puterea executiva (Guvernul si Presedintele; Administratia publica locala si centrala) 722521.3 Puterea judecatoreasca (Instante judecatoresti, Parchete, Consiliul Superior al Magistraturii) 722522 Suveranitate. Forme de state. Forme/politici de guvernamant (democratie, aristocratie, monarhie, dictatura, teocratie, ecclesiocratie, mixta) 722523 Contractul social - Constitutiile 722524 Drepturile si obligatiile cetatenilor si ale statului 722530 Drept penal. Procedura penala 722531 Infractiuni contra statului, persoanelor, familiei, proprietatii 722532 Criminalistica 722533 Drept penal militar, naval, aerian 722540 Drept economic. Drept privat. Drept civil 722541 Drept familiar si ereditar 722542 Drept comercial si financiar 722542.1x (738000) Proprietatea industriala, comerciala si stiintifica (brevete, marci, desene, modele, secrete de fabricatie) 722542.2x (738000) Proprietatea artistica si literara. Dreptul de autor 722542.3 Drept maritim 722550 Drept international. Parlamente, guverne, organizatii internationale (supranationale si nesupranationale) 722551 Dreptul la razboi. Legile razboiului 722552 Drept penal international. Drept diplomatic si consular 722553 Arbitraj si jurisdictie internationala 722554 Drept aerian si cosmic 722560 Drept eclesiastic si canonic. Drept religios 722570 Procedura judiciara. Personal. Organizarea justitiei 722571 Probe 722572 Medicina, psihologie, chimie si toxicologie legala 722580 Contracte. Conventii. Acte si formulare juridice 722590 Legislatia si Constitutia Romaniei 722591 Legislatie economica si financiara 722591.1 Codul fiscal 722591.2 Legislatie societati comerciale 722591.3 Legislatie taxe si impozite (cod fiscal) 722591.4 Legislatie contabilitate 722591.5 Legislatie vamala 722591.6 Legislatie finantari nerambursabile 722591.7x (722245) Legislatia muncii. Codul muncii 722591.8x (738000) Legislatie proprietate intelectuala (dreptul de autor, brevete, inventii, marci etc.) 722591.9 Contracte civile si comerciale 722592x (722420) Legislatie organizatii neguvernamentale ONG 722593x (483000) Legislatie culte 722594x (440000) Legislatie asistenta sociala 722595x (722430) Legislatie alegeri, partide 722596 Legislatie organe de stat, bugetare 722597 Legislatie sistem judecatoresc 722598 Constitutia Romaniei 722599 Repertoare legislative generale si tematice. Dictionare juridice 722600 Educatia in familie si in scoala. Morala. Etica. Invatamant. pedagogie 722610 (420000) Educatia in familie. Parintii 722611 (422100; 422200) Povesti si jocuri pentru copii 722612 (425000) Tinerii. Adolescenta 722613 Homescooling (invatarea acasa) 722620 Educatie, Invatamant si pedagogie in scoala 722630 Studiu individual (invatare prin autodescoperire). Abonare la reviste 722640 Principii de morala si etica. Diferente geografice si istorice 722680 Legislatia privind familia, copiii, educatia, invatamantul 722700 (745000; 732000) Biblioteconomie si Istoria cartii 722710 (747100) Istoria cartii 722740 Surse de informare (carti, reviste, brevete, lucrari de doctorat, internet etc.) 722750 Clasificarea cartilor si a altor produse editoriale 722760 Cercetari bibliografice. Studii documentare 722770 Regulamentul bibliotecilor 722780 Bibliotecile din Romania si din lume 722800 (721740, 451000; 741300) Turism. Calatorii. Pelerinaje. Timp liber 722810 Turism intern. Harti. Atlase. Pelerinaje interne. Trasee 722811 Obiective turistice (tematic, pe regiuni etc.). Monografii 722811.01 Munti 722811.02 Muzee 722811.03 Manastiri, schituri, chilii rupestre 722811.04 Biserici, biserici de lemn, catedrale, alte monumente religioase 722811.05 Sfinte Icoane si Sfinte Moaste 722811.06 Parcuri naturale, rezervaLLii (flora Lzi fauna, arii naturale protejate, protectia mediului)) 722811.07 Monumente ale naturii (megaliLLi, chei, peLzteri, cascade, lacuri, vulcani noroioLzi) 722811.08 Gradini botanice Lzi zoologice (gradini, acvarii, delfinarii etc.) 722811.09 Delta Dunarii 722811.10 Monumente de arhitectura (castele, cetaLLi, biserici, palate, castre, poduri) 722811.11 Unicate sau rare (saline, mine, mocaniLLe, drumuri, observator astronomic etc.) 722811.12 Topuri si curiozitati ale obiectivelor turistice 722812 Evenimente. Calendar de evenimente (targuri, traditii, obiceiuri; conferinLLe, simpozioane; festivaluri, concerte, filme, teatru, spectacole; sarbatori /hramuri, zile festive; concursuri, evenimente sportive /meciuri; flora temporara 722813 Timp liber. Agrement. Tratament balnear/medical 722813.01 Statiuni balneoclimaterice 722813.02 Litoral/plaje, bazine de inot, stranduri, barci de inchiriat, nave, Aqua Park 722813.03 Partii de schi, patinoare 722813.04 Terenuri de vanatoare; Pescuit sportiv 722813.05 Trasee de alpinism; Aventura Park (tiroliene); 722813.06 Hipodromuri/echitatie; Inchirieri/piste/trasee ATV, motociclete, biciclete; zbor cu parapanta, balon, deltaplan; 722813.07 Turism rural. Ferme. Ateliere ocupatii: olarit, apicultura, impletit etc. 722813.08 Teren de mini-golf; Terenuri de sport (fotbal, tenis etc.); SpaLLiu/teren de joaca pt.copii 722815 Pregatiri de calatorie. Echipament. Harti. Atlase. Sfaturi 722816 Servicii turistice: cazare, transport, alimentatie publica (restaurante, cantine), ghizi, asigurari etc. 722817 TRASEE turistice interne, tabere (excursii, turism urban sau montan, pelerinaje etc.). Oferte 722820 Turism extern. Harti Atlase. Trasee. Pelerinaje externe. Trasee 722821x (451000) Pelerinaje la locurile sfinte din afara tarii 722822x (652100.4) Comunitati din diaspora 722823 TRASEE turistice externe. Oferte 722824 Ghiduri turistice ale tarilor lumii 722860 Agentii de turism si pelerinaje. Legislatie, operatiuni si contabilitate in turism 722870 Economie, management si marketing in turism 722880 Literatura /jurnale despre calatorii /expeditii in diferite locuri/regiuni/tari din lume 722890 Dictionare si enciclopedii turistice 727900x (600000; 650000) Istoria popoarelor si religiilor 730000 Tehnica. Informatica. Internet. Istoria tehnicii 731000 Informatica si Calculatoare. Internet 731100 Hardware 731110 PC, laptop (configurare, optimizare) 731120 Periferice PC 731190 Retele 731200 Software, programare 731210 (411130; 721540) Limbaje de programare. Inteligenta artificiala. Creierul artificial. Constienta si constiinta artificiala. Predictii 731220 Programe soft 731230 Baze de date, organizare 731240 Service PC / utilitare: Sisteme de operare, diagnosticare, salvare date (backup) reconstituire, arhivare, convertire fisiere, ardere CD/DVD, antivirusi 731250 Service PC: Drivere (soft instalare periferice PC), seriale 731260 Multimedia (editare audio si video; albume) 731290 INTERNET 731291 Pagini web/siteuri, portaluri, bloguri (Php, Html) 731292 Motoare de cautare, browsere 731293 Retele pe internet 731294 Afaceri online: magazin virtual, marketing online 731295 Antispam, antiphishing, antispyware, protectie date (criptari) 731296 Comunicatii (Videoconferinte, fax, messenger, email) 731300 Dictionare de informatica si calculatoare 732000 Masini de tiparit 733000 Transport auto. Circulatia rutiera. Asigurari auto 734000 Masini, unelte, materiale si tehnici in gospodarie 735000 Tehnica industriala 737000 Inventica. Creativitate 738000 (746000) Proprietatea intelectuala (brevete, inventii, marci, desene) 739000 Dictionare tehnice 740000 Limba/lingvistica, literatura, cultura, arta. Istoria artei si a esteticii 741000 Literatura 741100 (551000) Romane istorice si religioase, epopei, legende, povesti, literatura populara (doine, cantece, balade, obiceiuri) 741200 Literatura science-fiction 741300x (722880) Literatura /jurnale despre calatorii /expeditii in diferite locuri/regiuni/tari din lume 741400 (514000; 513000) Memorii, jurnale, scrisori. Biografii 741500 (722611; 422200) Carti pentru copii 741600 Literatura diversa (fabule, nuvele, schite, povesti, proverbe, cugetari, umor, romane politiste, romane de dragoste etc.) 741700 (552000) Poezii 741800 Teatru 741900 Studii literare. Critica literara 742000 Lingvistica. Manuale. Dictionare 742100 Istoria alfabetului si a scrisului 742200 Manuale si dictionare de limbi moarte 742300 (652112) Manuale si dictionare de limba romana 742400 Manuale si dictionare de limbi straine 742400.01 Limba engleza 742400.02 Limba rusa 742400.03 Limba franceza 742400.04 Limba germana 742400.05 Limba greaca noua 742400.06 Limba ebraica noua 742400.07 Limba spaniola 742400.08 Limba italiana 742400.09 Limba chineza 742400.30 Alte limbi 743000 Muzica, filme, fotografii, prezentari audio-vizuale 743100 Muzica si instrumentele muzicale 743200 Filme, cinematografie, actori 743300 Fotografii 743400 Prezentari audio-vizuale 744000 (218200) Desen, pictura, grafica, sculptura, arhitectura 745000 (722700; 732000) Ziaristica, Presa. Editare / Redactare; Tehnoredactare; Grafica 746000 (738000) Proprietatea intelectuala (dreptul de autor) 748000 Istoria artei si a esteticii 749000 Dictionare de arta

Harta site 2